Dołącz do czytelników
Brak wyników
Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Polecamy

Rola muzyki w rozwoju mowy dziecka

Muzyka pełni ważną funkcję w rozwoju dziecka i ma pozytywny wpływ na kształtowanie umiejętności językowych, motorycznych oraz innych funkcji poznawczych.

dr Agnieszka Sojka , Katarzyna Świątkowska | 21 maja 2018

Neuroterapia a niedokształcenie mowy o typie afazji

Metoda neurofeedbacku jest obecnie bardzo popularna. Jej pozytywny wpływ na pacjentów dostrzegają specjaliści różnych dziedzin. Czy rzeczywiście jest to skuteczny sposób terapii? Czy neurofeedback może pomóc w pracy z dziećmi afatycznymi?

Beata Tchorzewska | 21 maja 2018

Logopeda wobec zaburzeń systemu językowego w niedokształceniu...

W przypadku dziecka z niedokształceniem mowy o typie afazji zadanie logopedy nie sprowadza się do usprawniania aparatu artykulacyjnego i dążenia do uzyskania prawidłowej realizacji głosek, lecz podjęcia działań, które doprowadzą do uruchomienia procesu kształtowania się języka i mówienia, a następnie – do doskonalenia poziomu opanowania mowy.

Elżbieta Drewniak-Wołosz | 21 maja 2018

Rozwój sensomotoryczny a rozwój mowy

Rozwój mowy u dzieci związany jest z rozwojem sensomotorycznym. Coraz częściej obserwujemy u dzieci zaburzenia przetwarzania bodźców sensorycznych. Z tym procesem szczególnie związane są trzy zmysły, których zaburzenia mają duży wpływ na rozwój mowy.

Marta Surga | 21 marca 2018

Nasze wywiady
Zajęcia z pomysłem

Scenariusze logopedyczne Scenariusze logopedyczne

Tematy numerów