Dołącz do czytelników
Brak wyników
Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Polecamy

Kroki postępowania w pracy z dzieckiem z opóźnieniami rozwoju...

Jakie działania powinien podjąć logopeda w przypadkach niemówiących małych dzieci?  Dlaczego warto je wdrożyć, nie czekając na ostateczne diagnozy? 

18 września 2020

Terapia logopedyczna małego dziecka z deficytem uwagi

Najważniejsze w pracy logopedy z małym dzieckiem jest ukierunkowanie na nie, a sposób terapii musi być dostosowany do dziecka i jego możliwości.

18 września 2020

Zastosowanie różnych form i metod terapii logopedycznej – studium...

Brak danych niezbędnych do szybkiego i jednoznacznego wskazania przyczyn opóźnienia rozwoju mowy nie może powstrzymywać logopedy od działania na rzecz pacjenta. Należy zanalizować język dziecka, ułożyć program terapii, a jednocześnie dalej pracować nad diagnozą.

18 września 2020

Standard wspierania rozwoju noworodka urodzonego przedwcześnie...

W celu ochrony wcześniaka i noworodka przed niekorzystnym wpływem otoczenia powstał program znany jako NIDCAP. Ma on wspierać dojrzewanie neurobehawioralne malucha i jednocześnie służyć wzmacnianiu relacji rodzic – dziecko.

25 września 2019