Uwarunkowania doboru metod terapeutycznych kształcących mówienie, czytanie i pisanie

Temat numeru Otwarty dostęp

W pracy z dziećmi, które nie mówią, często już u trzylatków stosowane są metody nauki czytania jednocześnie rozwijające ekspresję mowy. Im wcześniej rozpoczniemy stymulację rozwoju mówienia, czytania i pisania, tym wyższy uzyskamy poziom opanowania tych umiejętności.

Nie istnieją uniwersalne metody, które sprawdzają się w podobnych czy takich samych przypadkach w odniesieniu do diagnozy. Dobór metody najczęściej uzależniam od diagnozy logopedycznej – rodzaju zaburzenia mowy czy wady wymowy, w tym poziomu rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych, wieku dziecka oraz akceptacji rodziców dotyczącej form współpracy w ramach wybranej metody.

POLECAMY

Celem niniejszego opracowania jest podzielenie się moimi doświadczeniami nabytymi w pracy terapeutycznej wybranymi metodami. Przedstawię uwarunkowania i główne założenia wybranych metod według kluczowych kryteriów ich doboru, które stosuję:

 • diagnoza logopedyczna – prezentacja według porządku od trudnych do mniej wymagających przypadków,
 • poziom rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych – wybranych funkcji stymulujących rozwój mówienia, czytania i pisania (w zarysie), 
 • wiek – opis od najmłodszych podopiecznych do najstarszych,
 • poziom sprawności intelektualnej w sferze niewerbalnej.
   

Szacuje się, że około 10–15% dzieci w wieku szkolnym w różnym stopniu przejawia zaburzenia związane z nauką mowy, czytania i pisania, z których dysleksja stanowi najbardziej rozpowszechnioną formę. Obecnie uważa się, że u podłoża specyficznych zaburzeń nauki języka leży cały zespół czynników patologicznych określonych genetycznie, które objawiają się mniej lub bardziej głęboką niezdolnością pojmowania wyrażeń i rozumienia mowy (dysfazja bądź specyficzne zaburzenia mowy) i (lub) szkolnej nauki czytania i pisania (dysleksja bądź specyficzne zaburzenia czytania). Zaburzenia te łączy się z pewną niedojrzałością struktur mózgowych odpowiedzialnych za różne aspekty języka (Habib 2004). Neurobiologiczna koncepcja zaburzeń nauki języka u dzieci rozwinęła się stosunkowo niedawno dzięki wprowadzeniu do metod badania nad dysleksją technik obrazowania mózgu. Wskazywane są pewne nieprawidłowości funkcjonalne i strukturalne obszarów zaangażowanych w procesy językowe, dlatego typowe metody nauki mówienia, czytania i pisania nie przynoszą spodziewanych rezultatów.

Przykłady wybranych metod stymulujących rozwój mówienia, czytania i pisania

W pracy terapeutycznej stosuję metody, które wspierają funkcje werbalne oraz kształcą równolegle odmianę mówioną i pisaną języka. Należą do nich m.in.:

 • metoda symultaniczno-sekwencyjna
  (Cieszyńska 2019), 
 • metoda fonetyczno-literowo-barwna
  (Rocławski 1997), 
 • metoda osiemnastu struktur wyrazowych
  (Kujawa, Kurzyna 1994), 
 • metoda strukturalna
  (Guzik, Gruba 2017).
   

W trudnych przypadkach, u dzieci ze znacznymi zaburzeniami porozumiewania się, na pierwszym etapie terapii stosuję Program wspomagania kompetencji komunikacyjnej dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się autorstwa dr Magdaleny Grycman (2009) jako metodę stymulującą rozwój mowy oraz funkcji przygotowujących do równoległej nauki m...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI