Autor: Aleksandra Orchowska

Neurologopeda, terapeutka zajęciowa, w trakcie studiów podyplomowych z gerontologii. Założycielka Prozdrowotnego Klubu Seniora przy Fundacji ORCHidea, której jest wiceprezeską.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Aktywizacja językowo-poznawcza osób w podeszłym wieku na przykładzie zajęć w Prozdrowotnym Klubie Seniora

Proces starzenia się jest ściśle związany z osłabieniem funkcji regulacyjnych układu nerwowego i hormonalnego, co z kolei prowadzi do obniżenia sprawności wyższych funkcji poznawczych. Jego nasilenie przypada na mniej więcej 65. rok życia. Jak zatem wtedy pracować z podopiecznym? W artykule zaprezentowano propozycje ćwiczeń językowo-poznawczych skierowanych do grupy seniorów w wieku powyżej 65. roku życia.

Czytaj więcej