Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania jako terapeutyczna metoda logopedyczna

Z praktyki logopedy Otwarty dostęp

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania[1] (SSNC) to bardzo efektywne narzędzie pracy z dziećmi w normie intelektualnej oraz z deficytami czy niepełnosprawnością intelektualną. Polega na nauce czytania sylabami zgodnie z sekwencją rozwoju mowy. Podczas pracy stosuje się tzw. paradygmaty, czyli zestawy sylab z daną spółgłoską w określonej kolejności.

Moje doświadczenia w pracy z dziećmi z ostatnich kilku lat pozwoliły mi wysunąć tezę, że symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania, nawet dla dzieci czteroletnich, jest skutecznym sposobem terapii pacjentów z niezakończonym rozwojem mowy, opóźnieniami w jego formowaniu czy wadami wymowy. Ponadto wcześnie podjęte przez rodziców działania związane z nauką czytania niosą znacznie więcej korzyści dla mózgu ich rozwijającego się dziecka.

POLECAMY

Dlaczego warto zacząć uczyć czytać wcześniej niż później?

Wczesna nauka czytania staje się narzędziem kształtującym umysł młodego człowieka i zwiększającym jego możliwości. Dzięki samodzielnemu odkrywaniu świata języka pisanego we wczesnym okresie życia dziecko m.in. poszerza horyzonty myślowe, intelektualne, kształtuje wyobraźnię, która pozwala wnioskować, rozumować i przewidywać konsekwencje, a także myśleć kreatywnie.

Ponadto, z powodu zbyt łatwego dostępu dzieci do wysokich technologii, które nadmiernie bodźcują prawą półkulę mózgu, a blokują lewą, należy jak najwcześniej podjąć działania zmierzające do rozwinięcia mowy i zainteresowania pismem. Częste korzystanie ze smartfona, z tabletu czy oglądanie bajek przez coraz młodsze dzieci powoduje trudności w kontrolowaniu przez nie emocji, problemy z koncentracją uwagi, brak zainteresowania książkami, a nawet – lub przede wszystkim – opóźnienia w rozwoju mowy i komunikacji. Stąd stymulacja językowa od najmłodszych lat wydaje się obecnie już nieodzownym elementem życia współczesnego dziecka.

Wczesna nauka czytania, stojąca w opozycji do współczesnych stymulacji obrazami od najmłodszych lat życia dziecka, jest także niejako narzędziem „odzyskującym” lewą półkulę, która zawiaduje językiem, „identyfikuje i różnicuje dźwięki mowy, przepracowuje materiał związany z cichym czytaniem, dokonuje złożonych operacji werbalnych”1. Dlatego wybór skutecznej metody, ukierunkowanej na działalność językową, tj. czytanie, „zmobilizuje” do pracy i rozwoju te obszary w mózgu, które odpowiedzialne są za mowę, czytanie i pisanie. A to z kolei wpłynie pozytywnie na niemalże wszystkie sfery życia. Świadczy o tym także fakt niezwykłej plastyczności mózgu dziecka, które po wieku niemowlęcym świetnie dzieli już wspólne pole uwagi z dorosłym, co z kolei daje możliwości nauki przez naśladownictwo, współdziałanie i instrukcję.

Prowadzone prz...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI