Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Anna Pawluczuk

Neurologopeda, surdologopeda, oligofrenopedagog, pedagog wczesnoszkolny, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ma wieloletnie doświadczenie w terapii z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Toruniu oraz w oddziałach przedszkolnych z dziećmi z niedosłuchem i z autyzmem. Prowadzi również terapię logopedyczną z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka i rodziny. Prowadzi ćwiczenia i konwersatorium dla studentów logopedii i pedagogiki na UMK oraz WSB w Toruniu.
Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz