Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz dla dzieci szkolnych z sygmatyzmem oraz z uszkodzonym narządem słuchu

Scenariusze | Anna Pawluczuk | 6 marca 2018 | NR 21
293

Scenariusz dla dzieci szkolnych z sygmatyzmem oraz z uszkodzonym narządem słuchu

Karta pracy do ćwiczenia 1. scenariusza 4

Karta pracy do ćwiczenia 4. scenariusza 4

Karta pracy do ćwiczenia 5. scenariusza 4

Karta pracy do ćwiczenia 7. scenariusza 4