Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku szkolnym z uszkodzeniem narządu słuchu – seplenienie proste

Artykuły z czasopisma | Anna Pawluczuk | 6 października 2017 | NR 16
88

Scenariusz 3: Doskonalenie czytania ze zrozumieniem