Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz zajęć dla dzieci 2–4-letnich z opóźnionym rozwojem mowy oraz uszkodzeniem narządu słuchu

Scenariusze | Anna Pawluczuk | 6 marca 2018 | NR 21
391

Scenariusz zajęć dla dzieci 2–4-letnich z opóźnionym rozwojem mowy oraz uszkodzeniem narządu słuchu

Karta pracy do ćwiczenia 3. scenariusza 3