Autor: Krystyna Jacków-Sowa

Terapeuta integracji sensorycznej, fizjoterapeuta, pedagog, dyrektor Ośrodka Terapii i Wspierania Rozwoju BALANS w Poznaniu i wykładowca akademicki.
Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Wielka moc węchu

Często bagatelizujemy działanie tego zmysłu. Warto jednak zweryfikować tę postawę. Warto bliżej poznać węch! Okazuje się, że ma on wielką moc i przewagę nad innymi zmysłami, gdyż może działać… natychmiastowo.

Czytaj więcej

Wpływ zaburzeń przetwarzania sensorycznego i aktywności motorycznej na rozwój mowy

Twórczyni metody integracji sensorycznej, dr Jean Ayres, prowadziła badania m.in. wśród dzieci, które miały zaburzenia procesów słuchowo-językowych. Część grupy została objęta terapią integracji sensorycznej, a pozostałe dzieci – zajęciami wyrównawczymi. Terapia trwała 5 miesięcy, pięć razy w tygodniu po 20–40 min. Program SI został zindywidualizowany do potrzeb dzieci. Zajęcia z integracji sensorycznej ukierunkowano na poprawę funkcjonowania podstawowych układów zmysłowych: przedsionkowego (zwanego układem równowagi), dotykowego i proprioceptywnego (czucia głębokiego ciała) bez koncentrowania się na procesach słuchowo-językowych. Okazało się jednak, że mimo to dzieci po terapii SI poprawiły swoje wyniki w tym obszarze rozwoju aż o 50%. Jak to się stało?

Czytaj więcej