Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Marlena Puchowska

Neurologopeda, specjalista afazjolog, certyfikowany logopeda, członek Polskiego Związku Logopedów. Absolwentka Filologii Polskiej Wydziału Filologiczno-Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Podyplomowego Studium Logopedycznego w Gdańsku, Studium Afazjologii w Tarnowskich Górach oraz Specjalistycznego Studium Neurologopedii w Lublinie. Absolwentka Kopernikańskiej Akademii Menedżera Służby Zdrowia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wieloletni pracownik Akademii Medycznej, obecnie Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, oraz Katedry i Kliniki Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Autorka publikacji i wystąpień z zakresu afazjologii oraz cyklicznych szkoleń pt.: „Afazja. Postępowanie we wczesnym okresie udaru. Diagnoza i terapia. Warsztaty neurologopedyczne". Autorka klinicznej Skali Oceny Dynamiki Afazji SODA.
Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz