Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki logopedy

19 września 2017

NR 5 (Styczeń 2015)

Studium przypadku Trudności diagnostyczne u 60-letniej pacjentki z afazją mieszaną

0 372

Prawidłowe rozpoznanie charakteru zaburzeń mowy i najczęściej towarzyszącego im deficytu ruchowego warunkuje dalsze postępowanie z chorym. W praktyce lekarskiej czy neurologopedycznej szczególne miejsce zajmuje prawidłowo i szczegółowo zebrany wywiad bezpośrednio od pacjenta lub rodziny chorego.

Zaburzenia mowy o typie afazji, występujące u osób dorosłych, mają najczęściej podłoże naczyniopochodne. W wyniku udaru mózgu pacjent traci możliwość komunikowania się z otoczeniem. Deficyty procesów poznawczych występują najczęściej nagle. Nagłość zaburzeń mowy sugeruje niedokrwienny lub krwotoczny charakter udaru. Narastanie objawów związane może być z procesami neurodegeneracyjnymi lub procesem rozrostowym. Poniżej przypadek 60-letniej pacjentki.

Informacje otrzymane od lekarza prowadzącego

Chora: 60-letnia, praworęczna, została przyjęta 22.09.2009 z powodu wystąpienia nagłego silnego bólu głowy oraz pogorszenia kontaktu logiczno-werbalnego. Na Izbie Przyjęć stwierdzono afazję mieszaną umiarkowanego stopnia. Prawidłowe rozpoznanie charakteru zaburzeń mowy i najczęściej towarzyszącego im deficytu ruchowego warunkuje dalsze postępowanie z chorym. W praktyce lekarskiej czy neurologopedycznej szczególne miejsce zajmuje prawidłowo i szczegółowo zebrany wywiad bezpośrednio od pacjenta lub rodziny chorego. Stan chorej w Skali Oceny Dynamiki Afazji – SODA 4 (2,1,1). Zaburzenia mowy wystąpiły nagle w pracy. Zauważyły to koleżanki, które wezwały karetkę pogotowia.

Na Izbie Przyjęć wykonano chorej badania, w tym CT (tomografię komputerową). Badanie CT potwierdziło hiperdensyjny obszar znajdujący się w lewej półkuli mózgowej. Obraz przemawiał za krwotokiem mózgowym.

W ciągu pierwszej doby zaobserwowano poprawę w zakresie kontaktu logiczno-werbalnego – w skali SODA 5 (3,1,1), ból głowy zmniejszył się do 4 pkt w skali 10-stopniowej.

W związku z widoczną poprawą stanu oraz nagłym początkiem zachorowania rozpoznanie ustalono jako ognisko krwotoczne w stanie regresji. Nie zaistniały więc żadne przesłanki do poszerzenia diagnostyki neuroobrazującej.

Wywiad i badanie neurologopedyczne z 23.09.2009 r.

Chora z możliwym do nawiązania kontaktem logiczno-werbalnym spełnia polecenia proste i złożone. Wypowiada się krótkimi zdaniami, dominuje styl telegraficzny, adynamia mowy. Widoczne trudności z rozbudowaniem wypowiedzi oraz z doborem słów. Sporadycznie obserwuje się nieliczne parafazje głoskowe, które jednak nie zakłócają zrozumienia sensu wypowiedzi. Grafia nie do oceny ze względu na konieczność utrzymania pozycji leżącej (u pacjenta z krwotokiem mózgowym ze względu na ryzyko poszerzenia ogniska krwotocznego niemożliwa jest pionizacja). Pacjentka pytana o trudności w mówieniu zaznacza, że do tej pory nie miała żadnych trudności w mówieniu czy znalezieniu słów.

Do dnia zachorowania czynna zawodowo. Wykonuje pracę biurową, gdzie wymagany jest kontakt z klientem oraz wypełnianie dokumentów. Mieszka z mężem i synem. Ostatnio czuła się zmęczona i po pracy kładła się szybciej spać. Mąż był zły, że za mało pracuje w domu. Pytana o imiona osób bliskich nie potrafi podać odpowiedzi. Zaprzecza jakimkolwiek trudnościom w pracy.

Wnioski

Afazja motoryczno-amnestyczna umiarkowanego stopnia.

Zaplanowano wstępnie terapię neurologopedyczną ukierunkowaną na odblokowanie brakujących słów. Chora podczas terapii szybko męczy się i uskarża się na nasilenie bólu głowy.

Ze względu na rozpoznanie krwotoku mózgowego terapia prowadzona ostrożnie, dwukrotnie w ciągu dnia, w cyklach po 20–30 min.

Badanie i terapia neurologopedyczna prowadzona w kolejnych dniach

Zaobserwowano poprawę w zakresie mówienia. Chora wypowiada się zdaniami, stosunkowo płynnymi. Widoczne trudności w doborze słów. Parafazje głoskowe – nieliczne. Pacjentka nie ma trudności z wykonywaniem poleceń złożonych, prawidłowo interpretuje przysłowia, metafory – dokonuje prawidłowego wyboru, natomiast sama nie potrafi wytłumaczyć sensu przysłowia. Trudności wynikają z utrzymujących się „braków słów”.

Obecnie w badaniu dominuje afazja amnestyczna – SODA 6/7 (3, 2/3, 1). Chora nadal nie potrafi podać imion członków rodzin. Zaprzecza narastającemu charakterowi zmian....

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy