Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz 2 Zajęć dla dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji mieszanej z przewagą zaburzeń percepcyjnych

Scenariusze | Marta Janikowska | 31 sierpnia 2018 | NR 25
110

Scenariusz 2 Zajęć dla dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji mieszanej z przewagą zaburzeń percepcyjnych