Autor: Ewa Jeżewska-Krasnodębska

Dr n. hum., neurologopeda, pedagog specjalny, neuroterapeuta Biofeedback, specjalista w zakresie zaburzeń komunikacji w mowie i piśmie u dzieci i dorosłych. Prowadzi zajęcia na studiach logopedycznych i liczne szkolenia dla logopedów. Wieloletni kierownik Studiów Logopedycznych i Neurologopedycznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka i Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Autorka kilkudziesięciu artykułów z zakresu logopedii, dwóch monografii: ,,Przyczyny zaburzeń artykulacji zlokalizowane w układzie obwodowym” oraz ,,Zaburzenia artykulacji u dzieci rozpoczynających naukę szkolną". Założycielka i opiekun merytoryczny Centrum Terapii Dziecka w Warszawie i Otwocku, ekspert w zakresie logopedii i pedagogiki specjalnej w MEN. W praktyce zawodowej specjalizuje się w diagnozie i terapii różnych zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych, szczególnie w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej, profilaktyki logopedycznej, opóźnienia rozwoju mowy, zaburzeń pochodzenia korowego oraz dyslalii.
Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Zestaw M-Terapia jako wsparcie terapii logopedycznej

Autorzy prezentują zestaw M-Terapia i dostosowaną do niego metodę pracy. Wykorzystanie zestawu w pracy terapeutycznej zwiększa efektywność terapii i nauczania. Dodatkowo może stanowić interesującą nowość, przełamującą utarte schematy zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i wspomagających.

Czytaj więcej

Dziecko z ASD wychowywane w rodzinie wielokulturowej jako wyzwanie w pracy logopedy – studium przypadku

Do gabinetu logopedy coraz częściej trafiają dzieci wielojęzyczne, pochodzące z różnych kultur, a mające znaczne i głębokie zaburzenia mowy. Autorka prezentuje studium przypadku Asila, urodzonego w Turcji chłopca z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Czytaj więcej

Terapia logopedyczna zaburzeń artykulacji

Celem artykułu jest rozbudzenie kreatywności logopedów, zwłaszcza młodych, i ukazanie korzyści, jakie daje włączenie podstawowych ćwiczeń z zakresu motoryki małej i dużej w terapię logopedyczną zaburzeń artykulacji.

Czytaj więcej

Studium przypadku dziecka 5-letniego wychowującego się w rodzinie wielojęzycznej

Aleks urodził się we Francji w kwietniu 2008 roku. Jego rodzice pochodzą z różnych kultur i mówią innymi językami. Ta dość specyficzna sytuacja dziecka wychowującego się w rodzinie wielojęzycznej miała niebagatelny wpływ na powstanie problemów komunikacyjnych oraz sposoby radzenia sobie chłopca w środowisku społecznym.
 

Czytaj więcej

Lęk przed mówieniem

W diagnozie i terapii mutyzmu bardzo ważne jest wnikliwe poznanie sytuacji rodzinnej i środowiskowej dziecka. Wywiad jest zatem zasadniczym czynnikiem analizy przypadku dziecka. Umiejętność przeprowadzenia wywiadu, stworzenie atmosfery, w której obie strony, tzn. pytany oraz pytający, odczułyby przekonanie, że problem dziecka jest, zarówno problemem rodziców, jak i logopedy, jest w sytuacji mutyzmu szczególnie istotny. 

Czytaj więcej

Ankyloglosja i jej konsekwencje w świetle badań oraz w praktyce logopedycznej

Ankyloglosja, czyli skrócone wędzidełko języka, jest istotnym problemem logopedycznym. Wpływa nie tylko na artykulację, lecz także na stan funkcji orofacjalnych, karmienie piersią, higienę jamy ustnej oraz powstawanie wad zgryzu.

Czytaj więcej

Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego u dziecka z padaczką – studium przypadku

U dziecka z padaczką logopeda może zauważyć wybiórcze lub nasilone zaburzenia językowe, a także dysfunkcje procesów poznawczych. Terapia powinna więc aktywizować procesy prawo- i lewopółkulowe oraz mowę, ale też usprawniać inne funkcje.

Czytaj więcej

Wykorzystanie zabaw w terapii dyslalii obwodowej u dzieci

Zabawa jest główną aktywnością dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zajęcia terapeutyczne wykorzystujące tę metodę zwiększają efektywność podejmowanych działań – również w zakresie terapii dyslalii obwodowej.

Czytaj więcej

Dyslalie obwodowe jako zaburzenia najczęściej występujące u dzieci, młodzieży i dorosłych

Czy wiek pacjentów ma wpływ na typ dyslalii? Na co należy zwracać uwagę w procesie diagnozy? Z jakiego powodu trudno zdiagnozować dyslalię u małych dzieci?

Czytaj więcej

Metoda integracji sensorycznej – najczęstsze wsparcie terapii logopedycznej

W jaki sposób logopeda może skutecznie wspomagać dziecko z dysfunkcjami mowy i przetwarzania sensorycznego z pomocą metody integracji sensorycznej? Metoda ta jest atrakcyjna dla małego pacjenta, ponieważ wprowadza wiele zabaw stymulujących zmysły i procesy zachodzące pomiędzy nimi.

Czytaj więcej

Czy warto uczęszczać na różne terapie wspomagające rozwój?

Proces diagnozy i terapii trzeba zaplanować i trafnie poukładać całość. Bardzo często bywa tak, że nieprawidłowa mowa to „wierzchołek góry lodowej”. Zaburzenia mowy łączą się bowiem z innymi dysfunkcjami rozwojowymi, a obraz objawów logopedycznych miesza się z innymi trudnościami.

Czytaj więcej

Opóźniony czy zaburzony rozwój mowy?

Diagnoza logopedyczna małego niemówiącego dziecka powinna dać terapeucie odpowiedź na podstawowe pytanie: czy rozwój mowy jest zaburzony czy opóźniony? Okazuje się, że rozstrzygnięcie wcale nie jest łatwe i wymaga przeprowadzenia wnikliwego postępowania logopedycznego oraz zebrania wywiadu biologiczno-środowiskowego, a często nawet rozpoczęcia stymulacji i terapii, aby upewnić terapeutę w postawionej diagnozie.

Zobacz czym dokładnie jest opóźniony rozwój mowy.

Czytaj więcej