Autor: Barbara Skałbania

dr hab. prof. WSP; Nauczyciel akademicki i wieloletni pedagog – terapeuta, co ułatwia łączenie teorii z praktyką w poszukiwaniu optymalnego modelu pracy pedagogicznej. W kręgu jej zainteresowań znajdują się: diagnoza i terapia pedagogiczna, pomoc i poradnictwo psychologiczno--pedagogiczne oraz współpraca nauczycieli z rodzicami. Jest autorem 7 książek, kilkudziesięciu artykułów z zakresu własnych zainteresowań, uczestnikiem wielu naukowych konferencji, sympozjów, seminariów naukowych i metodologicznych, członkiem Sekcji Pedagogiki Społecznej przy PAN oraz członkiem Naukowego Towarzystwa Poradoznawczego we Wrocławiu.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Zestaw M-Terapia jako wsparcie terapii logopedycznej

Autorzy prezentują zestaw M-Terapia i dostosowaną do niego metodę pracy. Wykorzystanie zestawu w pracy terapeutycznej zwiększa efektywność terapii i nauczania. Dodatkowo może stanowić interesującą nowość, przełamującą utarte schematy zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i wspomagających.

Czytaj więcej

Metoda Instrumental Enrichment jako wsparcie terapii pedagogicznej i logopedycznej

Metoda Instrumental Enrichment (IE) jest niezbyt popularna w Polsce, lecz ma w sobie spory potencjał. Terapia tą metodą służy bowiem poprawie procesu uczenia się poprzez rozwijanie funkcji poznawczych. Metoda IE może być stosowana w pracy z dziećmi, młodzieżą i seniorami.

Czytaj więcej

Poradnictwo dla rodziców we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka

Współczesny model wczesnej interwencji w zakresie poradnictwa dla rodziców ma charakter interdyscyplinarny i integralny. Różni się on od modelu tradycyjnego m.in. tym, że podejmowane działania nie koncentrują się wyłącznie na problemach dziecka, jego zaburzeniach, ale też są ukierunkowane na poszukiwanie mocnych stron jego rozwoju (diagnoza pozytywna) oraz wspieranie rodziny w zakresie podnoszenia jakości relacji rodzica z dzieckiem. W modelu współczesnym akcentuje się dwutorowość oddziaływań interwencyjnych, które są skierowane na dziecko i na jego rodziców.

Czytaj więcej