Poradnictwo dla rodziców we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka

Formy i sposoby działań profesjonalnych doradców

Współpraca z...

Współczesny model wczesnej interwencji w zakresie poradnictwa dla rodziców ma charakter interdyscyplinarny i integralny. Różni się on od modelu tradycyjnego m.in. tym, że podejmowane działania nie koncentrują się wyłącznie na problemach dziecka, jego zaburzeniach, ale też są ukierunkowane na poszukiwanie mocnych stron jego rozwoju (diagnoza pozytywna) oraz wspieranie rodziny w zakresie podnoszenia jakości relacji rodzica z dzieckiem. W modelu współczesnym akcentuje się dwutorowość oddziaływań interwencyjnych, które są skierowane na dziecko i na jego rodziców.

Czym jest poradnictwo? Kim jest doradca?

Poradnictwo jako niejednoznaczny termin jest określany w literaturze przedmiotu, w różnych ujęciach, jako działanie społeczne, interakcja międzyosobowa, działalność zorganizowana oraz forma pomocy społecznej1. W naukach społecznych, w tym w pedagogice, jest to forma niesienia pomocy osobie potrzebującej w układzie doradca – radzący się. Kim jest zatem ów doradca, kto nim może być? Małgorzata Oleniacz definiuje doradcę w sposób następujący: „doradcą jest więc ten, kto przez interakcję z proszącym o radę rozwiązuje problemy bądź pobudza proszącego o radę do samodzielnego ich rozwiązywania”2. Według Alicji Kargulowej, doradcą jest „osoba, która udziela porad […]”3.
We wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka uczestniczy zespół specjalistów, tak więc rolę doradcy profesjonalnego może odgrywać: pedagog specjalny, logopeda, psycholog, rehabilitant, lekarz, którzy zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i kompetencjami świadczą specjalistyczną pomoc dziecku i rodzinie. Działania poradnicze związane z pomocą osobie niepełnosprawnej oraz jej rodzinie wpisują się w poradnictwo rehabilitacyjne, które jest przedmiotem analiz w pedagogice specjalnej.

POLECAMY

Jak zauważa Beata Cytowska, „poradnictwo rodzinne, życiowe i prawne stanowią ważną formę pomocy rodzinie dziecka zagrożonego niepełnosprawnością”4. Przestrzenią dla oddziaływań poradniczych adresowanych do rodziców są zadania z zakresu wczesnego wspomagania, związane z informowaniem, diagnozowaniem, stymulowaniem i terapią.

Podstawę teoretyczną stanowią formy poradnictwa wyróżnione i opisane przez A. Kargulową: dyrektywne, liberalne i dialogowe5 oraz modele doradców zawodowych autorstwa Bożeny Wojtasik6. Z uwagi na pedagogiczny charakter artykułu poddałam analizie działania poradnicze logopedy i pedagoga jako członków zespołu ds. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ich zadania koncent...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI