Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Iwona Babula-Załuska

Neurologopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, surdopedagog; od 12 lat związana ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- -Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących nr 15, a od 10 lat – ze Stowarzyszeniem „Usłyszeć Świat”; od 6 lat prowadzi zajęcia dla studentów logopedii z diagnozy i terapii dziecka z uszkodzonym narządem słuchu w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka.

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz