Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Magdalena Lewczuk-Siliwoniuk

Neurologopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, surdopedagog; od 13 lat związana ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- -Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących nr 15.

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz