Dołącz do czytelników
Brak wyników

Współpraca z...

15 września 2017

NR 1 (Maj 2014)

Kiedy psycholog?
Współpraca psychologa i logopedy

0 1247

Istnieje wiele definicji jąkania, jednak patomechanizm tego zaburzenia wśród osób zajmujących się tą problematyką nie został jednoznacznie określony. Jąkanie jest jedną z najczęściej występujących wad wymowy.

Według dr. K. Szamburskiego jąkanie jest zaburzeniem automatyzacji procesów nadawania mowy, powodującym powstawanie skurczy mięśni aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego lub jednego z nich. Dzieje się tak w wyniku silnych emocji, głównie lęku.

Jąkanie ma charakter wyuczony, jest lękową reakcją warunkową. W pierwszej fazie chroni osobę przed lękiem, a jego redukcja utrwala objawy. Z czasem staje się źródłem nieprzystosowania1.

POLECAMY

Z powyższej definicji można wywnioskować, że istota jąkania ma podłoże psychologiczne.

Czynniki te w znaczący sposób zaburzają pracę całego aparatu artykulacyjnego, powodując, nadmierne napięcie mięśni, a więc obronną reakcję organizmu.

W Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „TOP” został stworzony model terapii jąkania przez dr. K. Szamburskiego, oparty na metodzie wystukiwania sylab, przy zachowaniu cech prozodycznych mowy. Wystukując sylaby, pacjent zwalnia tempo mówienia, które jest uzależnione od zakresu ruchu wystukiwania, i jest w stanie skontrolować oddech oraz zachować fluencję słowną.

Wielu pacjentów ma problem z natłokiem słów, których nie są w stanie wypowiedzieć w logicznej całości. Robiąc liczne dygresje, powodują, że ich wypowiedź staje się dodatkowo niezrozumiała. Metoda wystukiwania sylab pozwala na poukładanie stylistyczne komunikatów oraz upłynnienie narracji poprzez nabranie oddechu oraz pozwala na analizę tworzonych wypowiedzi. Terapia prowadzona jest w formie grupowej oraz indywidualnej, gdy dziecko jest gotowe zadaniowo do podjęcia wyżej wymienionej terapii. W związku z trudnościami w terapii oraz zauważonymi problemami o charakterze psychologicznym została nawiązana współpraca z psychologiem.

Kiedy jest potrzebna pomoc psychologa

Jąkanie jest nie tylko zaburzeniem rytmu, płynności i tempa mówienia spowodowanym desynchronizacją ruchów aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego i oddechowego. Bardzo istotny wpływ ma związek warunkowy między mówieniem a przeżywanym jednocześnie przez podmiot lękiem (Szamburski, 2007).

Z doświadczeń psychologa z pracy z osobami z niepłynnością mowy wynika, że znaczący wpływ na nasilenie oraz przebieg jąkania mają czynniki natury psychologicznej.

Niezwykle istotna jest współpraca na tym poziomie między psychologiem a logopedą. Doświadczenia w pracy z dziećmi jąkającymi się wskazują na konieczność wielospecjalistycznej diagnozy oraz opieki.

Dzieci i młodzież, które objęte zostają pomocą logopedyczną, psychologiczną, a także nierzadko pedagogiczną i rehabilitacyjną, odnoszą największe sukcesy. Kluczowa jednak dla procesu terapii jest wnikliwa i wszechstronna diagnoza psychologiczna.

Badania przeprowadza się zwykle wtedy, gdy logopeda prowadzący przejawia wątpliwości co do rozwoju dziecka lub terapia jąkania nie przynosi satysfakcjonujących rezultatów.

Dzieci i młodzież kierowane do psychologa powinny nierzadko zostać objęte całościową diagnozą. Najczęściej w trakcie prowadzenia wywiadu rodzice, oprócz problemu niepłynności w mówieniu, zgłaszają szereg innych problemów, takich jak: nadwrażliwość emocjonalna, nadmierne przejmowanie się niepowodzeniami, lęki, wygórowane ambicje, problemy w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów społecznych, trudności z koncentracją, problemy w nauce, trudności dyslektyczne, nadpobudliwość, problemy wychowawcze i rodzinne, neurologiczne i wiele innych. Każda z tych dodatkowych trudności nierzadko ma ogromny wpływ na rozwój, przebieg i nasilenie jąkania.

Lęk i jąkanie czy jąkanie i lęk?

Wyniki badań psychologicznych prowadzonych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „TOP” wskazują, że u znaczącej grupy dzieci i młodzieży jąkających się występuje podwyższony poziom lęku i niepokoju, neurotyzm, a także niska odporność na stres.

Młodsze dzieci, w wieku 4–6 lat, często przejawiają symptomy opóźnienia rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych. Miewają duże problemy z rysowaniem, koordynacją ruchów, odtwarzaniem dźwięków. Wówczas konieczne jest wykonanie pełnej baterii testów diagnozujących deficyty parcjalne. Często również logopedzi chcą się upewnić, jakie metody mogą dobrać do pracy z dzieckiem, aby były w pełni przez nie zrozumiałe. Dlatego należy również dokonać pomiaru możliwości intelektualnych. Dzięki pełnej diagnozie sfery poznawczej możemy dowiedzieć się o mocnych i słabych stronach dziecka i wykorzystać je w dalszym procesie terapii.

Opóźnienie rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych, dysharmonie w rozwoju intelektualnym mogą pośrednio wpływać na przebieg jąkania.

Jeśli dziecko jąkające się, z ryzykiem dysleksji, dostrzega swoje problemy i zaczyna porównywać się do rówieśników lub, co gorsza, staje się ich pośmiewiskiem, bardzo często następuje wówczas regres i zastój w terapii niepłynności mowy. Dziecko przeżywa nadmierny stres wynikający z niepowodzeń związanych z rysowaniem, nauką czytania i pisania, co zwykle nasila jąkanie.

W przypadku zgłaszanych trudności adaptacyjnych, społecznych, nadwrażliwości, a także problemów wychowawczych, wykonuje się dokładną diagnozę sfery emocjonalnej, osobowościowej, rodzinnej i szkolnej.

Z moich badań wynika, że dzieci i młodzież z problemem niepłynności w mówieniu często nie potrafią wyrażać stanów emocjonalnych lub mają z tym znaczne trudności. Cechą charakterystyczną większości pacjentów są tendencje introwertyczne oraz tłumienie emocji. Poza tym w procesie wychowania nie zwraca się uwagi na wyrażanie emocji. Hamowanie swoich uczuć może powodować nasilenie jąkania.

W badaniach sfery rodzinnej często wychodzi nadmierne krytykowanie dzieci, stawianie im wysokich wymagań, problemy z wyrażaniem i kontrolą stanów emocjonalnych u jednego lub dwojga rodziców. Często również okazuje się, że rodzice fizycznie karcą swoje dzieci lub nie mają dla nich wystarczająco czasu, co również wzmaga jąkanie.

Punkt widzenia psychologa

Psycholog uświadamia rodzicowi jak bardzo ich dziecko przeżywa tego typu sytuacje. Pacjenci kierowani są wówczas na konsultacje rodzinne do psychoterapeutów celem podjęcia właściwej terapii. W wielu przypadkach konieczna jest również terapia indywidualna dziecka. Taką pomocą zostają objęte dzieci, które mają np.: problem z wyr...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy