Autor: Krzysztof Szamburski

Dr n. hum., psycholog, logopeda. Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej „TOP” w Warszawie. Interesuje się psychologicznymi uwarunkowaniami zaburzeń mowy. Jego praca ma charakter zarowno teoretyczny, ponieważ zajmuje się działalnością naukową, jak i praktyczny. Jego głównym przedmiotem zainteresowań jest problem jąkania. Interesuje się też opóźnionym rozwojem mowy, zarówno głośnej, jak i pisanej. Jest
Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Mity w podejściu do istoty jąkania i jego terapii

W długiej historii badań nad jąkaniem pojawiły się błędne koncepcje, których ślady nadal pokutują w świadomości, również terapeutów, i przejawiają się w formie nieracjonalnych zaleceń terapeutycznych.

Czytaj więcej

Zastosowanie technik behawioralno - poznawczych w terapii jąkania metodą wystukiwania sylab

W jaki sposób można wykorzystać specyfikę terapii behawioralnej i poznawczej w pracy z pacjentem jąkającym się.

Czytaj więcej

Odroczenie i hamowanie wypowiedzi

W metodzie wystukiwania sylab oprócz samego wystukiwania sylab ważne są także inne techniki – uczenie odroczenia oraz hamowania.

Czytaj więcej

Jąkanie na tle niepłynności mówienia

Co faktycznie oznaczają terminy „niepłynność mówienia” i „jąkanie” oraz jakie standardy klasyfikacji przyjąć?

Czytaj więcej

Metoda wystukiwania sylab

Metoda wystukiwania sylab należy do grupy metod nazywanych „wsparcie gestem”, ponieważ ważną rolę odgrywa w niej właśnie gest. Jednocześnie zalicza się ją do metod określanych jako „spowolniające mowę”, gdyż wymaga zwolnienia tempa mówienia.

Czytaj więcej

Wpływ integracji sensorycznej na kształtowanie się mowy oraz powstawanie zaburzeń tego procesu

Pozornie wydaje się, że w procesie mowy i jej rozumienia biorą udział tylko trzy zmysły: dotyk, słuch i wzrok. Zdarza się jednak, że dziecko słyszy mowę i jej nie rozumie, widzi tekst, czyta go, ale nie potrafi powiedzieć, co przeczytało. W takich przypadkach możemy podejrzewać zaburzenia integracji sensorycznej. Dobór odpowiedniej terapii do zniwelowania tych nieprawidłowości zależy od właściwej diagnozy.

Czytaj więcej

Drama jako metoda uczenia tolerancji

Uczyć tolerancji można przy pomocy argumentów racjonalnych. Można też spróbować inaczej, poprzez emocjonalne przeżycie i opartą na nim refleksję. Do tego przedsięwzięcia należy odpowiednio się przygotować, tak aby uczniowie poprzez własne doświadczenie zrozumieli, jak źle czuje się ich wyśmiewany, nękany kolega.

Czytaj więcej

Pomoce techniczne

W Polsce stosuje się dwa urządzenia pomocne w pracy z pacjentem: metronom i echokorektor, wynaleziony przez polskiego fizyka – Bogdana Adamczyka. Ich zastosowanie pozwala skutecznie niwelować trudności w mówieniu – zarówno w początkowej fazie terapii, jak i w kolejnych jej etapach.

Czytaj więcej

Praca czy zabawa?

Terapia dzieci jąkających się. Jak motywować dzieci do płynniejszego mówienia? Czy opierać się tylko na nagrodach, czy także na karach? Jakie warunki należy spełnić, aby zmiana mówienia była trwała?

Czytaj więcej

Jąkanie a giełkot

Giełkot to drugie, obok jąkania, patologiczne zaburzenie płynności mówienia. Mowa bezładna to inaczej: giełkot,trzepotanie mowy, dawniej tachyfemia (ang. cluttering, niem. Poltern, fr. breduillement, ros. , łąc. tumultus sermonis). Podobnie jak jąkanie, giełkot jest zaburzeniem płynności mówienia, ale obydwa te zjawiska różnią się charakterem. Podczas stawiania diagnozy należy precyzyjnie oddzielić mowę bezładną od jąkania, ponieważ obydwa zaburzenia mowy wymagają innych oddziaływań terapeutycznych.

Czytaj więcej