Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki logopedy

13 października 2017

NR 20 (Lipiec 2017)

Wpływ integracji sensorycznej na kształtowanie się mowy oraz powstawanie zaburzeń tego procesu

0 2111

Pozornie wydaje się, że w procesie mowy i jej rozumienia biorą udział tylko trzy zmysły: dotyk, słuch i wzrok. Zdarza się jednak, że dziecko słyszy mowę i jej nie rozumie, widzi tekst, czyta go, ale nie potrafi powiedzieć, co przeczytało. W takich przypadkach możemy podejrzewać zaburzenia integracji sensorycznej. Dobór odpowiedniej terapii do zniwelowania tych nieprawidłowości zależy od właściwej diagnozy.

Proces mówienia a integracja sensoryczna

Mowa jest bardzo złożonym procesem, na który składają się dwa podstawowe systemy – nadawania i odbioru. Odbiór to nic innego jak rozumienie mowy, czyli tzw. mowa bierna. Rozumiemy bardzo zróżnicowane dźwięki i słowa w zależności od zastosowanego kodu, czyli języka. Nadawanie mowy (budowanie wypowiedzi) to mówienie, pisanie, miganie czy dotykanie – zależnie od zastosowanego języka. Jest to możliwe dzięki różnym zmysłom, które posiadamy.

Odbiór (rozumienie) mowy

POLECAMY

 • kanał słuchowy,
 • kanał wzrokowy,
 • kanał dotykowy.

Kod (język mowy)

 • język mówiony,
 • język pisany, język migowy, język migany,
 • mowa dotykowa.

Nadawanie mowy

 • mówienie,
 • pisanie, miganie,
 • dotykanie.

Recepcja a percepcja

Należy się zastanowić, dzięki którym zmysłom jesteśmy w stanie nadawać i odbierać mowę1. Na pewno zależy to od kodu, czyli zastosowanego języka. Dla wielu ludzi pierwszym skojarzeniem są trzy zmysły: wzrok, słuch i dotyk. Przecież komunikaty werbalne słyszymy, pismo i miganie widzimy, a np. alfabet Lorma2 odbieramy dotykiem. Czy te zmysły wystarczą, aby odbierać mowę? Gdy człowiek funkcjonuje prawidłowo, nie wykazuje zaburzeń przetwarzania sensorycznego. Natomiast dla rozumienia mowy doznania płynące z tych zmysłów mają znaczenie podstawowe.

Zdarza się, że dziecko słyszy mowę i jej nie rozumie, widzi tekst, czyta go, ale nie potrafi powiedzieć, co przeczytało. Nie rozumie też bodźców płynących z receptorów dotykowych, ponieważ w jego odczuciu są zbyt silne lub zbyt słabe. Mówimy wtedy, że nastąpiła recepcja mowy, ale nie nastąpiła jej percepcja. Recepcja to odbiór niepowiązanych ze sobą bodźców zmysłowych. Percepcja zaś to odbiór powiązanych ze sobą (zintegrowanych) bodźców zmysłowych wraz z ich rozpoznaniem. Proces percepcji jest możliwy dzięki integracji sensorycznej oraz powiązaniu czy skojarzeniu odbieranych bodźców z doświadczeniem. W mowie tym doświadczeniem jest powiązanie znaków językowych z desygnatami. Przykładem może być opis pomarańczy na podstawie obrazka.

 • pomarańczowa – wzrok,
 • chropowata, śliska – dotyk,
 • soczysta – wzrok, dotyk,
 • kwaśno-słodka – smak,
 • pachnąca cytrusami – węch,
 • ciężka – propriocepcja, równowaga,
 • zimna albo ciepła – zmysł czucia skórnego.

Na obrazku przedstawiona jest pomarańcza. Potrafimy ją opisać, używając wielu określeń zmysłowych, tak jakby spostrzegalibyśmy ją ośmioma zmysłami. Dzieje się tak, ponieważ w przeszłości mieliśmy okazję dokładnie zapoznać się z pomarańczą. Dlatego tak ważne jest, aby dzieci z problemami w rozwoju intelektualnym czy z zaburzeniami motorycznymi poznawały otaczający świat, jeśli to możliwe, dzięki desygnatom (przedmiotom), a nie tylko rysunkom czy obrazkom.

Wpływ integracji sensorycznej na nadawanie mowy

A jaki wpływ ma integracja sensoryczna na nadawanie mowy i które zmysły biorą udział w tych czynnościach? Oczywistym jest, że są to zmysły związane z motoryką (zmysł równowagi w integracji z móżdżkiem, propriocepcja), ale także wzrok, słuch i dotyk. Mówienie, miganie czy pisanie wymaga niezwykłej precyzji ruchów oraz sprzężenia zwrotnego. Wszystkie zmysły muszą dobrze współpracować, aby czynność końcowa, jaką jest akt mowy, była zrozumiała dla odbiorcy i, oczywiście, satysfakcjonująca dla nadawcy.

Zaburzenia procesów integracji sensorycznej3 u dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy biernej

Zaburzenia modulacji sensorycznej

 • Podwrażliwość sensoryczna – dziecko słyszy pojedyncze dźwięki, ale nie rozumie mowy. Nie potrafi prawidłowo układać języka do artykulacji dźwięków mowy, ponieważ nie czuje jego ułożenia (zaburzenia praksji i kinestezji artykulacyjnej).
 • Poszukiwanie wrażeń sensorycznych – dziecko nie rozumie sensu opowiadania, ponieważ odbiera wszystkie bodźce z otoczenia i nie może się skupić.

Zaburzenia ruchowe na bazie sensorycznej

 • Dyspraksja – dziecko ma problem z czytaniem, ponieważ nie potrafi stosować potrzebnych sekwencji czynności (zawsze zaczynam od lewej strony, łączę dźwięki w sylaby, a sylaby w słowa, zwracam uwagę na znaki interpunkcyjne).
 • Zaburzenia posturalne – dziecko nie jest w stanie śledzić tego, co nauczyciel przedstawia na tablicy, ponieważ jego uwaga jest skupiona na tym, żeby utrzymać równowagę statyczną (siedzenie na krześle).

Proces percepcji jest możliwy dzięki integracji sensorycznej oraz powiązaniu czy skojarzeniu odbieranych bodźców z doświadczeniem. W mowie tym doświadczeniem jest powiązanie znaków językowych z desygnatami.

Zaburzenia różnicowania sensorycznego

 • Zaburzenia różnicowania dotykowego – występują przede wszystkim w porozumiewaniu się pozawerbalnym, np. za pomocą alfabetu Lorma, ale także w komunikacji pozawerbalnej, towarzyszącej komunikacji werbalnej.
 • Zaburzenia różnicowania przedsionkowego – trudność w śledzeniu tekstu napisanego na tablicy i przepisywaniu go do zeszytu. Dziecko długo szuka miejsca na tablicy, w którym zakończyło czytanie, i miejsca w zeszycie, gdzie zakończyło przepisywanie.
 • Zaburzenia różnicowania proprioceptywnego – problemy podobne jak powyżej. Kłopot z czytaniem tekstów z tablicy czy z plansz oraz z przepisywaniem ich do zeszytu. Problem ze śledzeniem prezentowanych materiałów, gdy potrzebna jest przerzutność obserwowanych pól obserwacji. Poczucie zagubienia w szybko zmieniającym się polu widzenia zawierającym napisy.
 • Zaburzenia różnicowania słuchowego – dziecko nie rozumie lub słabo rozumie mowę, ponieważ nie rozróżnia dźwięków mowy ([k] – [g], [m] – [b], [sz] – [s], [f] – [s] – [h] i inne).
 • Zaburzenia różnicowania wzrokowego – dziecko źle czyta, ponieważ nie rozróżnia liter lub je myli (m – n, d – b, u – n i inne).

Zaburzenie procesów integrac

...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy