Dołącz do czytelników
Brak wyników

Metody terapii

15 września 2017

NR 1 (Maj 2014)

Pomoce techniczne
stosowane w terapii jąkania – zalety i niebezpieczeństwa

0 1104

W Polsce stosuje się dwa urządzenia pomocne w pracy z pacjentem: metronom i echokorektor, wynaleziony przez polskiego fizyka – Bogdana Adamczyka. Ich zastosowanie pozwala skutecznie niwelować trudności w mówieniu – zarówno w początkowej fazie terapii, jak i w kolejnych jej etapach.

Metronom (taktomierz, miaromierz)

Metronom jest mechanizmem wspierającym muzyków. To urządzenie mechaniczne lub elektroniczne, służące do dokładnego podawania tempa utworu muzycznego. Jego zadaniem jest podawanie taktu, czyli najmniejszego odcinka tekstu muzycznego zawartego między dwiema kreskami, zwanymi kreskami taktowymi. Czas trwania przerwy między kreskami jest stały.

Przy pomocy metronomu odległość tę można zmieniać. Inaczej mówiąc, można zmieniać tempo, w jakim występuje kolejne uderzenie (zazwyczaj ma charakter akustyczny, ale niekoniecznie tak musi być – może także być to sygnał świetlny lub dotykowy).

POLECAMY

W logopedii metronom ma specyficzne zastosowanie. Pacjent uczony jest wypowiadania jednej sylaby na jedno uderzenie. Oczywiście wymawianie sylaby nie musi wypadać na każde uderzenie. Może robić przerwy na nabranie powietrza (wdech), a także na zastanowienie się nad kontynuacją wypowiedzi. Wtedy metronom uderza, a ćwiczący pauzuje. Bardzo ważnym zadaniem terapeuty jest nauczenie pacjenta, że nie musi mówić przy każdym uderzeniu, ale gdy zaczyna wypowiedź, to wymawia całą frazę i dopiero robi następną przerwę.

Mówić można w dwojaki sposób:

  • skandując – sylaby wymawiane są oddzielnie. Z reguły brak jest cech prozodycznych wypowiedzi;
  • przeciągając – mowa jest w zasadzie płynna. Występują cechy prozodyczne wypowiedzi z wyjątkiem dwóch – niewłaściwy jest rytm i tempo wypowiedzi.

CECHY PROZODYCZNE MOWY

Są to cechy mowy należące, według Leona Kaczmarka, ojca polskiej logopedii, do substancji mowy w płaszczyźnie suprasegmentalnej. Jest to przede wszystkim: akcent słowny, akcent zadaniowy, intonacja tempo mówienia i rytm mówienia.

AKCENT WYRAZOWY: w języku polsik druga sylaba od końca z licznymi wyjątkami, gdzie akcentowane są trzecia czy kolejne sylaby.

AKCENT ZDANIOWY: położenie nacisku na określone słowo w zdaniu powoduje określone jego rozumienie. Na przykład zdanie: To ty stłukłeś wazon to nie to samo , co zdanie: To ty stłukłeś wazon?

INTONACJA: najogólniej mówiąć, różnicuje zdania twierdzące, pytające i rozkazujące.

TEMPO MÓWIENIA: może być zbyt wolne, właściwe lub zbyt szybkie. Właściwe, to znaczy najlepiej akceptowane tempo mówienia, czyli takie, przy którym fraza trwa około dwóch sekund. Nasze mózgi wtedy najlepiej i najmniejszym wysiłkiem taką wypowiedź odbierają i rozumieją. Akceptacja danego tempa mówienia zależy także od innych cech wypowiedzi, na przykład od jej artykulacyjnej wyrazistości.

RYTM MÓWIENIA: najogólniej rzecz ujmując, chodzi tutaj o czas trwania poszczególnej sylaby. W wypowiedzi jest on różny. Na pewno dłużej wypowiadane są sylaby akcentowane, ale od długości trwania sylaby decydują także inne czynniki, takie jak liczba sylab w zdaniu czy frazie oraz emocjonalność wypowiedzi.

Ani mowa skandowana, ani przedłużana, gdy nie jest zachowany właściwy rytm wypowiedzi, nie jest akceptowana przez osoby jąkające się. Brzmi ona sztucznie. Dlatego zastosowanie metronomu w terapii jąkania ma ograniczony zakres. Należy ten sposób stosować na początku terapii, a przede wszystkim w sytuacjach bardzo intensywnego jąkania, aby przekonać pacjenta, że jest on w stanie komunikować się z otoczeniem i być zrozumiałym dla bliźnich bez poświęcania się z ich strony, aby zrozumieć przekazywany komunikat. Zastosowanie metronomu wielokrotnie „uruchamiało” jąkającą się osobę. Mogła ona w szybki sposób poinformować o swoim stanie, potrzebach czy oczekiwaniach. Powyżej przedstawiony sposób terapii można traktować jako użyteczny, ale należy zdawać sobie sprawę z jego ograniczeń. Nikt w taki sposób nie chce mówić docelowo. Tak więc zastosowanie metronomu można uznać za jeden z etapów upłynnienia mówienia mowy.

Echokorektor

Echokorektor jest urządzeniem mającym ponad pięćdziesięcioletnią tradycję. Został skonstruowany przez polskiego fizyka Bogdana Adamczyka. Jest oparty na zjawisku zwanym efektem Lee, czyli efektem opóźnionego sprzężenia zwrotnego (delayed auditory feedback – DAF). Lee zwrócił uwagę, że słyszenie swojego głosu z opóźnieniem powoduje problemy z płynnym mówieniem. Nie wyciągnął z tego faktu dalszych wniosków. Bogdan Adamczyk był osobiście zainteresowany tym efektem, ponieważ jąkał się. Dodatkową inspira...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy