Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Marlena Kurowska

dr n. hum. ; Adiunkt w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu Uniwersytetu Warszawskiego. Pedagog specjalny (surdopegog), logopeda, terapeuta SI. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Logopeda w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- -Pedagogicznej TOP w Warszawie. Zainteresowania badawcze: diagnoza dzieci z opóźnionym lub zaburzonym rozwojem mowy i języka – rejestracja objawów językowych i pozajęzykowych, ich analiza i interpretacja; działania stymulujące, usprawniające rozwój mowy i języka u dzieci z uszkodzeniami i (lub) dysfunkcjami mózgowymi (przede wszystkim z tzw. afazją dziecięcą – niedokształceniem mowy pochodzenia korowego) lub z opóźnionym rozwojem mowy. Autorka wielu publikacji.

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz