Kategoria: Artykuły z czasopisma

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Jak zacząć dbać o siebie? - Propozycje technik do wykorzystania

Self care rozumiane jest jako samoopieka, dbanie o siebie. Zgodnie z założeniami self care jest odzwierciedleniem opieki, jaką responsywna matka otacza swoje dziecko. Jak zatem rozpoznać swoje potrzeby i dbać o siebie, aby zapewnić sobie dobrostan zarówno psychiczny, jak i fizyczny?

Czytaj więcej

Diagnoza odruchów ustno-twarzowych – wskazówki praktyczne

Do grupy osób zagrożonych odchyleniem od zgodnego z kalendarzem rozwoju mowy dojrzewania językowego należą dzieci, u których rozwój neurologiczny może wymagać stymulacji. Jak przeprowadzić diagnozę odruchów ustno-twarzowych i na co zwrócić szczególną uwagę?

Czytaj więcej

Trudności z karmieniem a odruchy pierwotne u dziecka - Wybrane strategie terapeutyczne

Diagnoza i terapia dziecka z trudnościami w karmieniu wymaga od logopedy szerokiej wiedzy. Nierzadko konieczna jest współpraca zespołu interdyscyplinarnego. Autorka omawia wybrane odruchy pierwotne oraz ich korelacje z karmieniem u dzieci rozwijających się normatywnie (bez uszkodzeń OUN).

Czytaj więcej

Znaczenie integracji odruchów ustno-twarzowych dla rozwoju psychomotorycznego dziecka

Do gabinetów logopedycznych zgłasza się coraz więcej pacjentów wymagających złożonej terapii miofunkcjonalnej, prezentujących nieprawidłowe wzorce funkcji prymarnych, dzieci „słabych motorycznie”. Ograniczenie umiejętności wykonywania i koordynacji ruchów warg, języka, żuchwy, trudności w mimice twarzy towarzyszą często nieprawidłowościom w dystrybucji napięcia mięśniowego w obrębie kompleksu ustno-twarzowego.

Czytaj więcej

Wielka moc małego mięśnia - Jaki związek z komunikacją ma odruch strzemiączkowy?

Autorka przedstawia mechanizm sprzężeń zwrotnych w obrębie ucha oraz odruch strzemiączkowy na tle regulacyjnych mechanizmów autonomicznego układu nerwowego i w odniesieniu do nerwu błędnego. Jakie zmienne poddać analizie? W jaki sposób diagnozować trudności komunikacyjne i poznać ich przyczyny? Jakie terapie stosować?

Czytaj więcej

Konsekwencje i możliwości terapii w przypadku niewygaszających się odruchów niemowlęcych - Studium przypadku

Odruchy pierwotne to reakcje, które umożliwiają noworodkowi nieświadomy ruch w kierunku źródła pokarmu. W pewnym stopniu chronią go przed niebezpieczeństwem, są postawą obronną na niespodziewane bodźce płynące z otoczenia. Co można zrobić, gdy zbyt długo rządzą niemowlęciem?

Czytaj więcej

Rozwój mowy dziecka w kontekście neurofizjologicznym – wczesne uwarunkowania zaburzeń

Każdy nowy pacjent zamienia logopedę w detektywa szukającego przyczyn zakłóconej komunikacji. Zdajemy sobie sprawę, że interwencja objawowa rzadko się sprawdza w długofalowej perspektywie terapeutycznej.

Czytaj więcej

Wpływ odruchów wieku wczesnodziecięcego na rozwój i zachowanie dziecka

Autorka omawia wybrane odruchy wieku wczesnodziecięcego szczególnie znaczące ze względu na rozwój mowy, zwłaszcza takie jego aspekty jak: rozwój umiejętności wypowiadania słów, prawidłowej artykulacji, rozwój zdolności do słyszenia, rozpoznawania dźwięków, rozumienia mowy ludzkiej, gotowość do uczenia się i komunikowania z innymi, formułowania myśli oraz wyrażania potrzeb i emocji.

Czytaj więcej

Jak wykorzystać logorytmikę w terapii dziecka z opóźnionym rozwojem mowy? – praktyczne rozwiązania

Logorytmika pozwala efektywnie usprawniać lub korygować słuch i motorykę, a w konsekwencji komunikację językową. Dlatego niezwykle cenna jest przy terapii ORM. W artykule autorka prezentuje wskazówki jak dobierać ćwiczenia do konkretnych zaburzeń.

Czytaj więcej

Dinozaur Olo uczy się mówić Scenariusz zajęć dla dziecka 5-letniego z opóźnionym rozwojem mowy

Zajęcia są przeznaczone dla pacjenta 5-letniego z podejrzeniem afazji dziecięcej, u którego rozwój mowy przebiega nieharmonijnie w różnych sferach.

Czytaj więcej