Autor: Joanna Korczak-Grochowska

Psycholog, terapeutka, wykładowca; w swojej pracy korzysta m.in. z metod: integracji sensorycznej, integracji bilateralnej, integracji odruchów, treningu wzroku i widzenia, Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS. Od 2003 r. współprowadzi ośrodek terapeutyczno-szkoleniowy Centrum SENS. Zajmuje się diagnozowaniem, konsultowaniem i terapią dzieci z różnorodnymi zaburzeniami. Odbyła liczne kursy i szkolenia z zakresu neurokinezjologii, sensoryki, neurofizjologii, pracy z ciałem i umysłem, współczesnej psychologii. Jest także współtwórczynią dwóch programów autorskich: Wzrok i Widzenie – terapia i usprawnianie funkcji wzrokowych i procesu widzenia w szerokim ujęciu neuropsychologicznym i sensomotorycznym oraz Rozwijanki® – autorski program zabaw i ćwiczeń dla dzieci wspierający integrację odruchów i wspomagający rozwój psychoruchowy.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Wpływ odruchów wieku wczesnodziecięcego na rozwój i zachowanie dziecka

Autorka omawia wybrane odruchy wieku wczesnodziecięcego szczególnie znaczące ze względu na rozwój mowy, zwłaszcza takie jego aspekty jak: rozwój umiejętności wypowiadania słów, prawidłowej artykulacji, rozwój zdolności do słyszenia, rozpoznawania dźwięków, rozumienia mowy ludzkiej, gotowość do uczenia się i komunikowania z innymi, formułowania myśli oraz wyrażania potrzeb i emocji.

Czytaj więcej

Integracja odruchów w terapii logopedycznej

Badanie odruchów pierwotnych przeprowadza się rutynowo u noworodków, najczęściej zajmują się tym pediatrzy i neurolodzy. W późniejszym wieku raczej nie monitoruje się procesu integracji odruchów, oprócz sytuacji, kiedy występują podejrzenia problemów neurologicznych. W przypadku starszych dzieci ocena integracji odruchów będzie się opierała na poszukiwaniu oznak nieprawidłowo przetrwałych odruchów prymitywnych lub niewłaściwie zintegrowanych odruchów posturalnych.

Czytaj więcej