Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Joanna Korczak-Grochowska

Psycholog, terapeutka, wykładowca; w swojej pracy korzysta m.in. z metod: integracji sensorycznej, integracji bilateralnej, integracji odruchów, treningu wzroku i widzenia, Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen IAS. Od 2003 r. współprowadzi ośrodek terapeutyczno-szkoleniowy Centrum SENS. Zajmuje się diagnozowaniem, konsultowaniem i terapią dzieci z różnorodnymi zaburzeniami. Odbyła liczne kursy i szkolenia z zakresu neurokinezjologii, sensoryki, neurofizjologii, pracy z ciałem i umysłem, współczesnej psychologii. Jest także współtwórczynią dwóch programów autorskich: Wzrok i Widzenie – terapia i usprawnianie funkcji wzrokowych i procesu widzenia w szerokim ujęciu neuropsychologicznym i sensomotorycznym oraz Rozwijanki® – autorski program zabaw i ćwiczeń dla dzieci wspierający integrację odruchów i wspomagający rozwój psychoruchowy.

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz