Autor: Ewa Małachowska

Neurologopeda, logorytmik, glottodydaktyk, oligofrenopedagog; ekspert MEN, posiada I Stopień Specjalizacji Zawodowej z logopedii oraz Certyfikat Zawodowy Logopedy. Prowadzi zajęcia praktyczne i teoretyczne ze studentami studiów stacjonarnych i podyplomowych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pełni funkcję Przewodniczącej Zarządu Głównego Polskiego Związku Logopedów.
Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Diagnostyka osób funkcjonujących w różnych systemach językowych

Z powodu zmian demograficznych w ciągu ostatnich dekad wzrosła liczba dzieci wielojęzycznych. Wiele z nich ma problemy z nauką drugiego języka. Podobieństwa między przejawami etapów przyswajania drugiego języka a upośledzeniem przyswajania języka sprawiają, że logopedzi stają przed dylematem diagnostycznym.

Czytaj więcej

Rola rodziców i opiekunów w terapii dyslalii

Autorka wskazuje działania profilaktyczne, jakie powinni podejmować rodzice w celu zapobiegania powstaniu zaburzeń rozwoju mowy. Zaznacza także, że nie powinno się ignorować nawet niewielkich nieprawidłowości w rozwoju mowy malucha.

Czytaj więcej

Dziecko z rozszczepem podniebienia – pomiędzy wadą rozwojową a radością życia

Wpływ wady rozszczepowej na wygląd i mowę dziecka może powodować poważne problemy psychiczne. Dziecko z omawianą wadą powinno być objęte specjalną pomocą pedagogiczno-psychologiczną od wczesnych lat życia.

Czytaj więcej

Dziecko z zespołem Pierre’a Robina – interwencja logopedyczna

Autorki omawiają zaburzenia towarzyszące zespołowi Pierre’a Robina i ich wpływ na proces komunikacyjny. Proponują plan oddziaływań logopedycznych, stanowiących element wielospecjalistycznego wsparcia pacjenta, których celem jest poprawa jego funkcjonowania.

Czytaj więcej

Rola turnusu rehabilitacyjnego w terapii osób jąkających się

Terapia grupowa i turnusy rehabilitacyjne mogą się przyczynić do upłynnienia mowy osoby jąkającej się, ale także poprawy jakości funkcjonowania psychicznego i społecznego zarówno jej samej, jak i jej rodziny.

Czytaj więcej

Studium przypadku chłopca z podejrzeniem zespołu Kabuki z punktu widzenia logopedy

Zespół Kabuki (zespół Niikawy-Kurokiego) jest rzadko występującym syndromem dysmorficznym ze współistnieniem wad wrodzonych wielu narządów oraz upośledzeniem umysłowym. Zespół ten ma szerokie i zmienne spektrum kliniczne. 

Czytaj więcej

Mowa w życiu dziecka

Mowa odgrywa bardzo ważną rolę w życiu człowieka. Należy jednak zaznaczyć, że mowa i znajomość języka to dwie odmienne definicje i umiejętności. Wyróżnia się kilka etapów rozwoju mowy, których kryterium stanowi wiek, w jakim jest dziecko.

Czytaj więcej

Dyspraksja z perspektywy logopedii klinicznej

Spotkanie logopedów polskich i czeskich

Konferencja poświęcona dyspraksji u dzieci i osób dorosłych odbyła się z końcem 2015 r. w Karlowych Warach w Czechach. Ze strony gospodarzy wzięli w niej udział wybitni specjaliści oraz przedstawiciele uczelni wyższych kształcących logopedów. W wydarzeniu uczestniczyła także delegacja logopedów polskich.

Czytaj więcej

Wieloaspektowość terapii logopedycznej

Istnieje wiele metod i technik stosowanych w terapii logopedycznej. Nie wszystkie okazują się skuteczne w pracy z każdym pacjentem. Co zrobić, gdy dana osoba wydaje się oporna na oddziaływanie klasycznej logopedii? Warto zwrócić uwagę na inne metody, którymi można wzbogacać czy uzupełniać pracę specjalisty.

Czytaj więcej

Wczesna diagnoza autyzmu

Autyzm często wpływa na inicjatywę dziecka, które jest mniej skłonne do interakcji z ludźmi i bardziej skupia się na wąskim zakresie aktywności. Ta cecha występuje u dzieci od początku i utrzymuje się przez całe życie. W przypadku małego dziecka mniej interakcji społecznych to mniej okazji do uczenia się, a zawężony i powtarzalny zakres aktywności skutkuje zmniejszoną różnorodnością sposobów uczenia się.

Czytaj więcej