Dołącz do czytelników
Brak wyników

Krok po kroku wskazówki przy diagnozowaniu mutyzmu

Artykuły z czasopisma | 2 marca 2018 | NR 11
0 1184

Bardzo ważną rolę w diagnozowaniu mutyzmu wybiórczego odgrywa edukacja na temat tego zaburzenia w placówkach oświatowych, szczególnie w przedszkolach i szkołach podstawowych. Aby dziecko zostało prawidłowo zdiagnozowane i skierowane do odpowiedniego specjalisty, musi być najpierw zauważone przez nauczyciela. Dzieci cierpiące na mutyzm wybiórczy, na tle grupy rówieśniczej, nie są dziećmi rzucającymi się w oczy. Wręcz przeciwnie, to dzieci „niewidoczne psychologicznie”. Ciche, grzeczne, zawsze przygotowane, nie sprawiają problemów wychowawczych. Aby nauczyciel mógł zauważyć dziecko z mutyzmem wybiórczym, musi posiadać podstawową wiedzę na temat tego zaburzenia i charakterystycznych symptomów. 

Podczas przeprowadzania diagnozy bardzo ważne jest zebranie jak najbardziej precyzyjnych informacji na temat dziecka, jego funkcjonowania społecznego i jego rodziny. Podstawową metodą temu służącą jest wywiad psychologiczny przeprowadzany z rodzicami.

POLECAMY

Powinien on odbywać się bez obecności dziecka. Przeprowadzając wywiad z rodzicami, należy zadbać o przyjazną atmosferę i odpowiednią ilość czasu. Często przeprowadzenie dobrego wywiadu wymaga poświęcenia na to dwóch czy trzech spotkań z rodzicami lub opiekunami dziecka; dobrze, jeżeli jest on systematycznie uzupełniany.

Podstawowe obszary, które powinny być w nim uwzględnione, to:

 1. Prezentowanie problemów

W tym obszarze ważne jest, aby dowiedzieć się:

 • co skłoniło rodziców do poszukiwania pomocy specjalisty,
 • jakie są ich oczekiwania wobec niego.
 1. Rodzina

Poruszany jest tu temat historii rodzinnej, dzięki czemu zostają uzyskane informacje o tym:

 • jaka jest struktura rodziny, 
 • który z jej członków jest najbardziej znaczący dla dziecka, 
 • czy musiało ono kiedykolwiek poradzić sobie ze stratą znaczących członków rodziny,
 • czy zdarzyły się w rodzinie przypadki późnego rozwoju mowy lub inne kłopoty z mówieniem.
 1. Wczesna historia

Zdobycie informacji na temat:

 • przebiegu ciąży i porodu, 
 • stanu zdrowia dziecka i matki w okresie poporodowym.
 1. Rozwój

Należy dowiedzieć się:

 • jak przebiegało karmienie,
 • jak dziecko spało podczas pierwszych miesięcy życia i jak wyglądają w obecnie rytuały związane ze spaniem i zasypianiem,
 • jak przebiegał rozwój motoryczny dziecka,
 • czy korzysta z toalety,
 • czy sygnalizuje swoje potrzeby fizjologiczne (szczególnie podczas pobytu w przedszkolu/szkole).
 1. Mowa i język

Rozwój mowy jest bardzo istotną kwestią, którą porusza się podczas wywiadu. Należy poświęcić jej szczególnie dużo uwagi i dowiedzieć się: 

 • w jakim wieku dziecko zaczęło wypowiadać pierwsze słowa i jak się rozwijała jego mowa, 
 • czy dziecko korzystało bądź korzysta z terapii logopedycznej, 
 • czy wg rodziców istnieją jakieś sygnały mogące świadczyć o problemie ze słuchem,
 • do kogo dziecko mówi i w jakich sytuacjach,
 • w jaki sposób porozumiewa się, kiedy nie mówi (należy zwrócić szczególną uwagę na to, w jakich warunkach dziecko przestaje porozumiewać się swobodnie),
 • czy dziecko, zdaniem rodziców, jest świadome swojego problemu, i jeśli tak, to jak się do tego odnosi. Jeśli dzieci są dwujęzyczne, trzeba również zwrócić uwagę na to:
 • w jakim języku dziecko obecnie mówi i do kogo się zwraca,
 • na ile dobrze zna drugi język,
 • w jakim stopniu odróżnia od siebie te języki.
 1. Przywiązanie i oddzielenie

Ten fragment wywiadu wskazuje na występowanie: problemów związanych z pojawianiem się lęku, objawów mutyzmu wybiórczego czy cech związanych z autyzmem. Ma na celu zdobycie informacji:

 • jak dziecko poradziło sobie z separacją od rodzica podczas pobytu w przedszkolu/szkole (jak przebiegał proces adaptacji) i jak radzi sobie obecnie,
 • czy pobyt dziecka w przedszkolu/szkole był pierwszą sytuacją, w której dziecko doświadczyło odseparowania od rodziców,
 •  jak zachowuje się, gdy doświadcza silnych emocji (przestrach, zdenerwowanie), czy zwraca się wtedy do rodziców o pomoc. 
 1. Temperament

Określenie temperamentu dziecka i tego, jak reaguje na określone sytuacje, z którymi się styka, jest również źródłem cennych informacji.
Ważne jest, by dowiedzieć się:

 • jak dziecko przystosowuje się do nowych sytuacji i obecności nowych osób w otoczeniu,
 • czy łatwo się denerwuje i wpada w złość (co się wtedy dzieje i jak długo to trwa).
 1. Relacje społecz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy