Dział: Zajęcia z pomysłem

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Usprawnianie aparatu artykulacyjnego jako działanie profilaktyczne i podstawa terapii logopedycznej – propozycje ćwiczeń i zabaw

Celem artykułu jest przygotowanie bazy do pracy zarówno dla logope- dów, jak i rodziców. Zależy nam przede wszystkim na przedstawieniu praktycznych rozwiązań, pomysłów do wykorzystania w pracy z dziećmi w ga- binecie logopedycznym i w domu. Gotowe propozycje ćwiczeń mogą być zachętą dla opiekunów do systematycznych działań wspierających rozwój mowy dziecka. Często ustne wskazówki od logopedy są dla rodziców nie- wystarczające. W naszym artykule znajdą się instrukcje konkretnych zabaw, które przyniosą efekty w postaci usprawnienia aparatu artykulacyjnego.

Czytaj więcej

Dinozaur Olo uczy się mówić Scenariusz zajęć dla dziecka 5-letniego z opóźnionym rozwojem mowy

Zajęcia są przeznaczone dla pacjenta 5-letniego z podejrzeniem afazji dziecięcej, u którego rozwój mowy przebiega nieharmonijnie w różnych sferach.

Czytaj więcej

Mucha klucha - Scenariusz zajęć dla dziecka 2-letniego z opóźnionym rozwojem mowy

Zajęcia zostały przygotowane dla 2-letniego pacjenta, u którego rodzice zauważyli brak mowy czynnej przy jednoczesnym rozwoju rozumienia komunikatów werbalnych.

Czytaj więcej