Autor: Sylwia Sienkiewicz

Logopeda, pedagog specjalny z wieloletnim doświadczeniem. Współpracuje z Fundacją Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami, Centrum Adesse, Niepublicznym Terapeutycznym Punktem Przedszkolnym „Pastelowa Układanka” i Domem Terapeutycznym. Prowadzi zajęcia głównie z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Usprawnianie aparatu artykulacyjnego jako działanie profilaktyczne i podstawa terapii logopedycznej – propozycje ćwiczeń i zabaw

Celem artykułu jest przygotowanie bazy do pracy zarówno dla logope- dów, jak i rodziców. Zależy nam przede wszystkim na przedstawieniu praktycznych rozwiązań, pomysłów do wykorzystania w pracy z dziećmi w ga- binecie logopedycznym i w domu. Gotowe propozycje ćwiczeń mogą być zachętą dla opiekunów do systematycznych działań wspierających rozwój mowy dziecka. Często ustne wskazówki od logopedy są dla rodziców nie- wystarczające. W naszym artykule znajdą się instrukcje konkretnych zabaw, które przyniosą efekty w postaci usprawnienia aparatu artykulacyjnego.

Czytaj więcej

Usprawnianie komunikacji ucznia z zespołem Aspergera

Artykuł bazuje na doświadczeniach autorek w pracy logopedycznej z uczniami klas IV–VIII z zespołem Aspergera. Zawiera praktyczne propozycje rozwiązań i pomysły do wykorzystania w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji.

Czytaj więcej