Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia z pomysłem

15 września 2017

NR 1 (Maj 2014)

Program terapii grupowej
Terapia jąkania prowadzona metodą kompleksową

0 265

Sens terapii grupowej

Jąkanie to brak płynności w mówieniu, który wynika z dyskoordynacji oddechu, fonacji i artykulacji. Zakłócenia te mogą przybierać różne formy – jawne lub ukryte. Jawne to te zachowania, które można zidentyfikować u jąkającego się, gdyż je widzimy i słyszymy. Istnieją jednak też takie objawy, których nie zauważa się łatwo. Są one związane z myślami i odczuciami osoby jąkającej się. Przykładowo dziecko początkowo unika mówienia, potem niektórych sytuacji, gdzie przewiduje, że będzie musiało wypowiadać się, a w rezultacie powoli izoluje się od świata zewnętrznego.

Głównym celem terapii jest pomoc dziecku w wyzbyciu się uporczywego jąkania, a warunkiem skuteczności jest aktywny udział dzieci w zajęciach terapeutycznych i kontynuacja ćwiczeń w domu. Niezbędnym ogniwem w terapii są rodzice, gdyż – odpowiednio przygotowani – są oni najlepszymi terapeutami dla swojego dziecka. Dom jest dla dziecka naturalnym środowiskiem, w którym wspomaganie jest najefektywniejsze. Stymulacja rozwoju dziecka jest włączona w codzienne zajęcia rodziny. Uczestniczą w niej nie tylko rodzice, ale też rodzeństwo, dziadkowie i przyjaciele domu.

Charakterystyka programu

Program ten przeznaczony jest do terapii grupowej (liczebność grupy do sześciu osób). Czas prowadzenia terapii – pięć miesięcy.

Do szczegółowej diagnozy został opracowany kwestionariusz do badania logopedycznego. Badane są: sprawność aparatu artykulacyjnego, realizacja fonemów, zasób leksykalny, poziom budowanych tekstów oraz gotowość komunikacyjna. Oceniany jest też rodzaj jąkania.

Przy konstruowaniu scenariuszy zajęć wykorzystano różnorodne metody terapii logopedycznej, aby zachęcić dziecko do rozluźnienia napięcia mięśniowego poprzez zabawę, rysunek i techniki relaksacyjne. Podpisanie kontraktu terapeuta – dziecko zapoznaje uczestników grupy z zasadami pracy w grupie i zachęca do ich przestrzegania oraz do samooceny własnej pracy.

Ogólne cele terapii

 • wyeliminowanie niepłynności mówienia (jąkania),
 • zapoznanie z podstawowymi zasadami mówienia (służą temu ćwiczenia oddechowe i fonacyjne oraz ćwiczenia artykulatorów mownych),
 • rozwój myślenia, działania, koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • modyfikacja postaw dzieci i rodziców wobec jąkania,
 • akceptacja własnej osoby,
 • zwiększenie tolerancji wobec jąkania,
 • zmniejszenie stresu komunikacyjnego.

Szczegółowe cele terapii

 • wyrobienie miękkiego ataku głosowego,
 • kształtowanie nawyku prawidłowego oddychania i fonacji,
 • zwolnienie tempa mówienia,
 • zwiększenie płynności mówienia (używanie wzorca płynnego mówienia, modelowanego przez terapeutę),
 • wzmacnianie wiary we własne siły,
 • poszerzanie zasobu słownika dziecka.

Metody terapii

 • echokorekcja, tj. mówienie w sposób zsynchronizowany z własnym echem, opóźnionym o 0,1–0,3 s w czasie, wówczas jąkanie nie pojawia się, a tempo mowy staje się zwolnione,
 • rytmizacja mówienia – r...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy