Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz zajęć dla pacjenta z afazją semantyczną

Scenariusze | Joanna Zembrzuska | 21 września 2017 | NR 6
220

Scenariusz 1: Określenie stosunków przestrzennych i rozumienie zdań.