Dołącz do czytelników
Brak wyników

Opinia Logopedy

Scenariusze | Łukasz Kowalczyk | 19 września 2017 | NR 1
76

Opinia logopedy dotycząca typu jąkania oraz rodzaju zapisanej terapii.