Dołącz do czytelników
Brak wyników

Scenariusz zajęć dla dzieci 5-letnich z sygmatyzmem

Scenariusze | Julita Peplińska | 19 września 2017 | NR 5
160

Utrwalanie głoski "cz" w wyrazach.