Jak w praktyce wspierać i stymulować rozwój percepcji słuchowej? – Na przykładzie z praktyki terapeuty

Z praktyki logopedy Otwarty dostęp

Zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego to problemy z prawidłowym rozumieniem informacji słuchowej mimo braku uszkodzenia słuchu obwodowego. Autorka wskazuje, jak stymulować prawidłowy rozwój funkcji słuchowych, prezentując studium przypadku.

Coraz częściej w placówkach logopedycznych spotykamy dzieci pochodzące z różnych krajów, nie tylko z Europy. Przybywają wraz z rodzicami i są bardzo często posyłane do polskich przedszkoli i szkół bez przygotowania. Często bywa, że nie znają języka polskiego. Migracja powoduje również to, że do przedszkoli i szkół jako nauczyciele zatrudniani są obcokrajowcy, znający polski, ale w mowie często „zniekształcający” wymowę głosek.

POLECAMY

Pojawiały się informacje, że zaburzenia przetwarzania słuchowego mogą być spowodowane tym, że nauczyciel nie mówi prawidłowo po polsku lub że w grupie rówieśniczej chodzą dzieci niemówiące w języku polskim… To nieprawda: zaburzenie funkcji słuchowych jest to problem na poziomie neuronalnym, który wynika z zaburzeń funkcji poznawczych i językowych.

Jak rozwija się narząd słuchu?

Narząd słuchu rozwija się już w okresie prenatalnym. Pierwszy etap rozwoju rozpoczyna się w pierwszym trymestrze. Natomiast między 4. a 5. m.ż. płodowego dziecko reaguje na dźwięki akustyczne. Zaczyna słyszeć głos mamy, bicie jej serca oraz pracę organizmu. Badania dowodzą, że podczas rozwoju prenatalnego dziecka kształtuje się recepcja słuchowa, różnicowanie dźwięków, pamięć słuchowa. Dziecko w łonie matki już w 25. tygodniu potrafi różnicować głos matki i ojca. Natomiast w 7. miesiącu kształtują się różnice w preferencji odbioru i przetwarzania bodźców w obu półkulach mózgu. W trakcie 1. r.ż. można zauważyć rozwój funkcji recepcyjnej, pamięci słuchowej, funkcję różnicowanie oraz funkcję semantyczną. Drugi r.ż. przynosi pełną stymulację funkcji słuchowych w zakresie dźwięków mowy. Dziecko zaczyna używać pierwszych słów. W 3. r.ż. dziecko zaczyna przyswajać reguły gramatyczne.

Należy pamiętać, że prawidłowo rozwinięty narząd słuchu nie daje gwarancji, że dziecko będzie miało prawidłowo rozwinięte funkcje słuchowe. Jeśli w  trakcie rozwoju narządu słuchu zadbamy o odpowiednią stymulację dźwiękową, to funkcje słuchowe będą prawidłowo się rozwijać.

Jakie są przyczyny zaburzeń funkcji słuchowych? 

Rozwój słuchu fizjologicznego jest tylko fundamentem do dalszego rozwoju percepcji słuchowej. W trakcie rozwoju dziecko stopniowo będzie nabierało umiejętności prawidłowego przetwarzania wrażeń słuchowy...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI