Autor: Justyna Reneteau

PhD – doktor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki Paris 8, magister logopedii (APS w Warszawie) oraz reedukacji i inżynierii medycznej (UPMC w Paryżu). Obecnie pracuje na oddziale neonatologii i pediatrii w jednym z paryskich szpitali, gdzie prowadzone są badania rozwoju bardzo skrajnych wcześniaków oraz dzieci z niedotlenieniem okołoporodowym.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Zdalny bilans logopedyczny – jak go zrobić w praktyce?

Autorka prezentuje działania, które sprawdziły się podczas pandemii. Omawia, jak przeprowadziła bilans logopedyczny dwuletniego skrajnego wcześniaka. Przedstawia narzędzia wykorzystane w badaniu oraz kluczowe elementy wywiadu z rodzicami. 

Czytaj więcej

Jak badać dzieci dwujęzyczne?

Dwujęzyczność jest zjawiskiem, które dotyczy coraz większej ilości osób i rodzi coraz więcej pytań. Przykładowo w regionie paryskim 25% pacjentów jest dwujęzycznych, a przy tym tylko 2,2% logopedów posługuje się językiem obcym. Jak wynika z badań, dzieci dwujęzyczne są później konsultowane niż jednojęzyczne, ponieważ trudniej jest ocenić ich kompetencje językowe i trudno postawić diagnozę.    
 

Czytaj więcej

Najczęstsze pytania rodziców dzieci dwu- lub wielojęzycznych

Pracując w jednym ze szpitali paryskich, udzielam konsultacji ludziom z całego świata. Moim celem jest nie tylko postawienie diagnozy, ale przede wszystkim udzielenie odpowiedzi na pytania rodziców dzieci dwu- i wielojęzycznych. 

Czytaj więcej

Bogactwo czy przeszkoda w rozwoju?

Rozwój językowy dziecka dwujęzycznego lub wielojęzycznego charakteryzuje się podobieństwami i różnicami w stosunku do rozwoju dziecka jednojęzycznego. Według Kesslera (1984) nauka języka przez dziecko dwujęzyczne przechodzi przez te same kluczowe etapy co w przypadku dziecka jednojęzycznego. Pearson (1998) podaje, że dla wszystkich dzieci w wieku od 8 do 30 miesięcy tempo rozwoju języka jest takie samo.

Czytaj więcej

Wpływ wcześniactwa na rozwój mowy

Jaka jest specyfika diagnozy logopedycznej wcześniaka? Na jakie elementy diagnozy logopedycznej wcześniaka należy zwracać uwagę? Jakie znaczenie ma diagnoza wielospecjalistyczna?

Czytaj więcej

Dwujęzyczność jako przyczyna opóźnienia rozwoju mowy?

Istnieje dość powszechne przekonanie wśród rodziców, że jedną z przyczyn opóźnionego rozwoju mowy wśród dzieci jest bilingwizm. Nie istnieją jednak żadne badania naukowe, które by to potwierdzały. Ważne jest rozróżnienie dwujęzyczności i jej uwarunkowań oraz opóźnienia w mowie.

Czytaj więcej

Logopedyczny program wsparcia dla rodziców

W przypadku podejrzenia o opóźniony rozwój mowy diagnoza logopedyczna nie powinna składać się jedynie z oceny kompetencji językowej dziecka oraz standardowego wywiadu logopedycznego. Rolą logopedy powinna być współpraca z rodzicami dziecka i jego najbliższym otoczeniem w celu zrozumienia problemów dziecka oraz wprowadzenia elementów ułatwiających i rozwijających komunikację językową.

Czytaj więcej

Norma językowa w dwujęzyczności?

Dwujęzyczność z pewnością wzbogaca, ale niekiedy wiąże się także ze specyficznymi problemami w nauce mowy, które mogą mieć rozmaite konsekwencje – również w dalszym funkcjonowaniu dziecka. Jakie problemy może napotkać logopeda w pracy z dziećmi z rodzin wielojęzycznych?

Czytaj więcej