Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia z pomysłem

2 marca 2018

NR 11 (Styczeń 2016)

Wykorzystanie Metody Tomatisa® – słuchowej techniki stymulacji neurosensorycznej do diagnozy logopedycznej

383

Praktykujący logopeda z biegiem lat wypracowuje swój własny warsztat pracy. W zależności od tego, z jakimi osobami pracuje: z dorosłymi czy z dziećmi, w szpitalu, żłobku, przedszkolu, szkole czy poradni, gromadzi narzędzia wspomagające diagnozę, a następnie terapię tych osób. Im bardziej dociekliwy logopeda tym więcej czasu i wysiłku poświęca również na poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności.

Do prawidłowej diagnozy logopedycznej potrzebna jest wiedza z wielu dziedzin: audiologii, ortodoncji, foniatrii, rehabilitacji, psychologii, pedagogiki itd.

Właściwa diagnoza, oparta na jak najszerszej wiedzy, jest podstawą do ułożenia prawidłowego planu terapii i pracy z pacjentem.

Pierwszym elementem diagnozy logopedycznej jest bardzo dokładny wywiad. W przypadku dzieci pierwszym istotnym etapem jest rozwój prenatalny. Zdrowie matki w tym okresie, warunki w jakich żyje, leki jakie zażywa, wszystko ma wpływ na prawidłowy rozwój dziecka. Następnym ważnym etapem jest poród, jego rodzaj i przebieg oraz czas trwania i ewentualne komplikacje. Kolejnym jest rozwój psychoruchowy dziecka w pierwszym roku życia, choroby, jakie w tym czasie przechodziło oraz leki, jakie przyjmowało. Każde wydarzenie w życiu dziecka, począwszy od okresu prenatalnego, może mieć wpływ na jego rozwój psychoruchowy, komunikację z otoczeniem, prawidłowy rozwój mowy i artykulacji. Dla logopedy każda informacja jest ważna aby ustalić przyczynę zaistniałych problemów, z jakimi zgłasza się rodzic ze swoim dzieckiem.

Po dokładnym wywiadzie następuje badanie sprawności narządów artykulacyjnych, rozwoju mowy i wady wymowy. Sposób badania jest dostosowany zawsze do wieku i możliwości dziecka. Tak więc podczas diagnozy logopedycznej zbierane są informacje z różnych sfer życia pacjenta. Analiza tych informacji w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem logopedy pozwala na zaplanowanie i przeprowadzenie prawidłowej terapii.

Na początku pisałam o tym, że każdy logopeda wypracowuje swój warsztat pracy, wciąż poszerzając swoje kompetencje. Od kilku lat moim dodatkowym narzędziem do diagnozy, jak również do terapii, jest Metoda Tomatisa®.

Metoda ta została opracowana przez Alfreda A. Tomatisa (1920-2001), otolaryngologa, który wykazał,że istnieje związek między zdolnością słuchania a zdolnością do porozumiewania się. Metoda Tomatisa® ma charakter pedagogiczny i polega na słucho...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy