Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia z pomysłem

21 września 2017

NR 6 (Marzec 2015)

Wskazówki prowadzenia wywiadu i obserwacji w postępowaniu diagnostycznym dziecka z zaburzeniami rozwoju mowy

776

W strukturze wywiadu powinny znaleźć się pytania umożliwiające zebranie następujących typów informacji:

POLECAMY

 • dane szczegółowe o rozwoju dziecka z okresu prenatalnego (przebieg ciąży), perinatalnego (przebieg porodu i stan noworodka) i postnatalnego (dane na temat uwarunkowań genetycznych i środowiskowych),
 • informacje dotyczące dynamiki rozwoju mowy,
 • ocena charakteru objawów zaburzeń rozwoju mowy: specyficzne (językowe) i niespecyficzne – dotyczące rozwoju psychomotorycznego, emocjonalnego i społecznego dziecka.

Obserwacja dziecka i jego opiekunów ukierunkowana jest na rozpoznanie zachowań ważnych dla kształtowania się mowy i ustalenia programu terapii. Czynności poddane obserwacji to:

 • zachowanie się dziecka,
 • sprawność motoryczna,
 • funkcje recepcyjne i percepcyjne,
 • orientacja przestrzenna,
 • lateralizacja (dominacja stronna oka, ucha, ręki, nogi),
 • sposoby inicjowania kontaktu przez dziecko (czy występują i jakie),
 • metody komunikowania się dziecka z otoczeniem (w tym z osobą najbliższą – werbalne/niewerbalne),
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • rozwój emocjonalny (przejawy reakcji emocjonalnych),
 • komunikacja niewerbalna.

Ocena czynności mowy obejmuje następujące sprawności:

 • W zakresie językowej sprawności systemowej:
 • artykulacja, prozodia, tempo mowy,
 • leksyka (słownik bierny i czynny),
 • sprawność gramatyczna (ocena form fleksyjnych i operacji słowotwórczych),
 • sprawności narracyjne.

W zakresie pozostałych sprawności (językowych i komunikacyjnych):

 • sprawność sytuacyjna,
 • sprawność społeczna,
 • sprawność pragmatyczna.

Badanie mowy obejmuje ocenę funkcji zarówno percepcyjnych, jak i recepcyjnych.
Badanie funkcji percepcyjnych:

 • rozumienie tekstów,
 • rozumienie zdań,
 • rozumienie nazw,
 • funkcje słuchowe (słuch fonematyczny, uwaga i pamięć słuchowa).

Badanie funkcji realizacyjnych:

 • nazywanie,
 • powtarzanie,
 • budowanie zdań,
 • tworzenie wypowiedzi dialogowych,
 • tworzenie wypowiedzi narracyjnych (opis, opowiadanie).

Analiza uzyskanego materiału językowego powinna być prowadzona według następujących kryteriów lingwistycznych:
Jaki rodzaj wypowiedzi tworzy dziecko?

 • jednoklasowe (strzępkowe;...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy