W centrum zaburzeń

Metoda indywidualnej stymulacji słuchu Johansena jako wsparcie dla dziecka z (C)APD

Metody terapii

Zaburzenia przetwarzania słuchowego, określane jako (C)APD, polegają na błędnym funkcjonowaniu mechanizmu odczytywania przez mózg sygnałów dźwiękowych, mimo że narządy słuchu działają prawidłowo. Ugruntowaną metodą pracy z tymi zaburzeniami są treningi słuchowe.

 

Terapeuci coraz częściej spotykają pacjentów, szczególnie wśród dzieci, którzy zmagają się z osobliwą, trudną do określenia przeszkodą. Zdaje się ona powstrzymywać u nich właściwą interpretację napływających informacji, a w konsekwencji uniemożliwia im podjęcie działań stosownych do okoliczności. Specyfika tej przeszkody jest o tyle trudna do uchwycenia, że borykające się z nią dzieci zazwyczaj wypadają poprawnie podczas przesiewowych testów słuchu. Gdy uproszczona forma wykrywania nieprawidłowości rozwojowych nie daje odpowiedzi, można podejrzewać, że problemy, z którymi zmaga się dziecko, mają charakter czynnościowy.

POLECAMY

Istota (centralnych) zaburzeń przetwarzania słuchowego

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (ang. Auditory Processing Disorder, APD), czasem określane centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego (Central Auditory Processing Disorder, CAPD), bo o nich tu mowa, polegają na błędnym funkcjonowaniu mechanizmu odczytywania przez mózg sygnałów dźwiękowych trafiających do niego za pośrednictwem prawidłowo funkcjonujących narządów słuchu. Reakcje osób, u których te zaburzenia występują, są zbliżone do zachowań pacjentów z lekkim niedosłuchem pomimo prawidłowej czułości słuchu. Często „zgadują” one brakujące informacje, w związku z czym ich codzienne funkcjonowanie może przypominać usiłowanie zaśpiewania piosenki przy znajomości wyrywkowych fragmentów tekstu. Zgodnie z definicją zebraną przez Amerykańskie Towarzystwo Mowy, Języka i Słuchu (American Speech-Language-Hearing Association, ASHA), termin (C)APD może być użyty do opisania trudności w przetwarzaniu informacji słuchowych w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN), objawiających się obniżonym poziomem realizacji jednej lub kilku z następujących funkcji:

 • lokalizacji i lateralizacji źródła dźwięku,
 • różnicowania dźwięków,
 • rozpoznawania wzorców dźwiękowych,
 • analizy czasowych aspektów sygnału dźwiękowego (integracja czasowa, różnicowanie czasowe, identyfikowanie przerw w emisji sygnału, porządkowanie czasowe i maskowanie czasowe),
 • rozumienia mowy przy występowaniu współzawodniczących lub zniekształconych sygnałów akustyc...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI