Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia z pomysłem

13 października 2017

NR 19 (Maj 2017)

Technologie informacyjno-komunikacyjne w AAC

0 1523

Pierwszym impulsem powstania Strefy Głosu (strefa działa w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie przy Stowarzyszeniu Wyjątkowe Serce) stały się pytania rodziców podopiecznych, które coraz częściej dotyczyły nie tyle terapii, ile wsparcia technicznego dzieci z niepełnosprawnością. Kolejną motywacją zorganizowania Strefy była analiza raportów z programu rządowego „Cyfrowa szkoła” (Białek 2013) z roku 2013.

Strefa Głosu

Badania wykorzystania narzędzi TIK obejmowały 300 szkół z całej Polski. Wynikało z nich, że stosowanie technologii cyfrowych w pracy z młodzieżą, w tym z młodzieżą z niepełnosprawnością, powoduje wzrost zainteresowania zajęciami szkolnymi i otoczeniem. Uczniowskie mózgi potrzebują materiału, który umożliwi im robienie tego, do czego zostały stworzone i co przynosi im satysfakcję. Gdy tego nie otrzymują, szkolna nauka jest odbierana jako nudny, uciążliwy i nieatrakcyjny obowiązek (Żylińska 2014). Zaznaczyły się także bariery mentalne dla TIK ze strony nauczycieli, rodziców oraz samych uczniów. Uznano, że ograniczenia te należy niwelować przez uświadamianie użytkowników i ich rodzin na temat technologii informacyjno-komunikacyjnych (Zielińska, Szady 2011).

Czemu służy Strefa Głosu?

Celem powołania Strefy Głosu jest zapoznawanie rodziców z nowymi technologiami wspomagającymi proces nauki, terapii i długofalowego wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Pragniemy również ułatwić rodzicom dostęp do wiedzy i oferty rynkowej na temat komunikatorów, trenażerów ustno-twarzowych (Jaworski 2006) i multimedialnych programów komputerowych. Kolejnym celem jest objaśnienie rodzicom specjalistycznej terminologii stosowanej przez producentów i omówienie zasad doboru urządzeń. W razie potrzeby organizujemy indywidualny kontakt użytkownika z menedżerem produktu. Zależy nam na tym, aby zakup narzędzi terapeutycznych był nieprzypadkowy i faktycznie zmieniał codzienność użytkowników i ich rodzin.

POLECAMY

Typologia technologii wspomagających metody AAC

 • technologie proste (z ang. Low Tech) – proste urządzenia lub materiały, które nie wymagają szkolenia, a jedynie krótkich instrukcji,
 • technologie pośrednie (z ang. Mid Tech) – urządzenia lub materiały, które wymagają jednorazowego lub krótkotrwałego szkolenia.
 • technologie złożone (z ang. High Tech) – urządzenia lub materiały, które wymagają długotrwałego szkolenia i regularnego wsparcia merytorycznego oraz technicznego (Wiazowski 2014: www.cedunis.org.pl-udostępmiono; dostęp: 28.01.2017).

Osób z niepełnosprawnością nie można „skatalogować” – ta sama diagnoza lekarska nie oznacza, że osoby funkcjonują identycznie i potrzebują tego samego wspomagania. Dlatego w środowisku lokalnym muszą działać struktury, które ułatwiają indywidualne dostosowanie narzędzi komunikacyjnych i wysokich technologii. Taką przestrzeń stara się wypełnić Strefa Głosu. Ponadto zamiarem jej zorganizowania jest kompensowanie specjalnych potrzeb komunikacyjnych za pomocą środków technicznych. Wyzwaniem terapeutycznym jest zaś określenie zakresu słownika osobistego indywidualnego odbiorcy. Zastosowanie w tablicy komunikacyjnej zbyt wielu piktogramów może utrudnić porozumiewanie się.

Osób z niepełnosprawnością nie można „skatalogować”     – ta sama diagnoza lekarska nie oznacza, że osoby funkcjonują identycznie i potrzebują tego samego wspomagania.

Dla dzieci młodszych są dobierane odpowiednie trenażery ustno-twarzowe, czyli gryzaki logopedyczne, gwizdki o różnego rodzaju ustnikach, tubki żuchwowe. Służą nie tylko stymulacji jamy ustnej, ale również przygotowaniu mechanizmów potrzebnych w nauce mowy i spożywaniu posiłków.

Urządzenia, aplikacje i programy wspomagające komunikację

Użycie trenażerów (Jaworski 2005) może mieć pozytywny wpływ na muskulaturę wewnątrz- i zewnątrzustną. Urządzenia te eliminują trwałe nawyki, takie jak zgrzytanie zębami oraz szczękościsk i zaburzenia związane z niewłaściwą pracą stawu skroniowo-żuchwowego i wkładaniem rąk do ust. Osobom niepełnosprawnym ruchowo, które nie potrafią obsłużyć klawiatury komputera, wskazuje się różnego rodzaju przełącza, joysticki i sensory, które ułatwiają posługiwanie się komputerem.

Mówik (//www.mowik.pl; dostęp: 28.01.2017) to jedyny w pełni polski program przygotowany dla osób, które z różnych powodów nie mogą mówić. Jest przeznaczony na smartfony i tablety z ekranami dotykowymi i systemem Android. Urządzenia te stają się coraz tańsze i coraz bardziej dostępne na polskim rynku, wyposażone w aplikację Mówik, są protezą mowy – narzędziem do porozumiewania się dla osób niemówiących. Zasada działania jest bardzo prosta: użytkownik wskazuje symbole oznaczające to, co chce powiedzieć, a następnie urządzenie wypowiada głośno wskazane słowa.

Poprzednikiem Mówika był system Boardmaker (Piłat 2011) – program amerykański, mający wielorakie zastosowanie w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym ruchowo o różnych możliwościach intelektualnych i językowych. Podstawą pracy w tym programie są tablice, tworzone indywidualnie dla konkretnego użytkownika, oraz możliwość podłączenia różnorodnych peryferiów.

The Grid 2 (Fenwick, Hawes 2011) został zaprojektowany tak, aby umożliwić dostęp do komputera za pomocą rozmaitych urządzeń. Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową mogą obsługiwać go za pomocą: przycisków (switch), ekranu dotykowego i wskaźnika nagłowowego. Grid 2 nadaje się do użytku od razu, gdyż mamy duży wybór gotowych tabel i słowników.

Technologie informacyjno-komunikacyjne w swojej funkcji wspierającej są ściśle związane z komunikacją alternatywną i wspomagającą AAC. Komunikacja alternatywna zastępuje mowę werbalną. Występuje wtedy, gdy osoba porozumiewa się bezpośrednio inaczej niż za pomocą mowy – język migowy, Makaton, piktogramy, symbole Boardmakera, Mówik itp. Komunikacja wspomagająca natomiast ma na celu wzmacnianie i uzupełnianie mowy werbalnej – fonogesty, migusie, zabawy werbo-tonalne itp.

Każdy moment rozwoju dziecka jest dobry do zastosowania komunikacji alternatywnej i wspierającej. Symbole można wprowadzać u dzieci, które mają wykształcone poczucie stałości przedmiotu. AAC jest sposobem porozumiewania się, rozwija umiejętności komunikacyjne u dzieci na poziomie operacji konkretnych. Dzieci w okresie rozwoju sensoryczno-motorycznego wymagają stymulacji zmysłów i pracy nad eliminowaniem niezintegrowanych odruchów (do czego można wykorzystać gryzaki i trenażery).

Adresaci niewerbalnych metod komunikacji

Adresatami niewerbalnych metod komunikacji są osoby, u których występuje (Tetzhner, Martinsen 2002):

 • uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego w następstwie urazów i chorób,
 • niepełnosprawność intelektualna,
 • autyzm,
 • mózgowe porażenie dziecięce,
 • niepełnosprawności sprzężone,
 • zespoły uwarunkowane genetycznie,
 • dysfazja rozwojowa,
 • czasowy brak mowy.

Rodzaje alternatywnych i wspomagających metod komunikacji

 • znaki manualne (np. język migowy, gesty Coghamo, fonogesty, migusie)
 • znaki graficzne: Pictogram Ideogram Communication (PIC – Piktogramy), Picture, Communication Symbols (PCS), symbole Blissa
 • obrazki
 • pismo (pismo Braille'a)
 • etykiety
 • znaki przestrzenno-dotykowe (klocki słowne Premacka, znaki dotykowe)

System Piktogramy (Szwiec-Kolanko: www.withoutwords.org-udostępniono; dostęp: 08.02.2017) składa się z szablonowych rysunków przedstawiających białe sylwetki na czarnym tle. Każdy piktogram zawiera jednowyrazowy opis słowny. Dostępnych jest około 1300 znaków PIC. Swoje zastosowanie piktogramy znalazły wśród osób z głębszym upośledzeniem umysłowym. Są zbiorem prostych rysunków oznaczających podstawowe słowa niezbędne do codziennego porozumiewania się. Dla ułatwienia można zastosować klucz Fitzgeralda, czyli podpowiedzi poprzez kolor:

 • osoby – pomarańczowe tło,
 • czynności – zielone tło,
 • określenia – niebieskie tło,
 • pozostałe rzeczowniki – żółte tło,
 • zwroty konwersacyjne – różowe tło,
 • inne – białe tło.

Narzędzia AAC mają indywidualny charakter. Sporządzane są dla konkretnej osoby. Należą do nich (Cwaliński 2004: www.withoutwords.org; dostęp: 27.01.2017):

 • indywidualne książki do komunikacji, podzielone na rozdziały i ułożone w taki sposób, aby osobie, do której należą, było jak najłatwiej ich używać,
 • indywidualne plany aktywności,
 • plany dnia,
 • albumy osobiste,
 • tablice wyboru,
 • fotoalbumy,
 • ciągi czynności.

Wszystkie strategie AAC łączy słownictwo, które uruchamia komunikację. Musi ono uwzględniać wiek, zainteresowania i poziom funkcjonowania użytkownika. Najbardziej praktyczne i odpowiednie są zwroty:

 • chcę jeszcze,
 • już dosyć,
 • stop!,
 • czy to już koniec?, czy coś jeszcze?,
 • jestem zmęczony,
 • teraz ja,
 • teraz ty,
 • chcę coś powiedzieć,
 • chcę porozmawiać,
 • wykonałem zadanie.

Komunikacja AAC oraz TIK mają ogromną wartość integracji społecznej. Zapewniają osobie z niepełnosprawnością, nieposługującej się mową werbalną, poczucie bezpieczeństwa.

Porozumiewanie się to nie tylko symbole jednowymiarowe, ale także gesty. Komunikację AAC wspomaga Makaton (Kaczmarek 2014). Jest to program językowy, który łączy dwa rodzaje znaków: symbole graficzne i gesty w jednym systemie. Mogą być one stosowane łącznie lub oddzielnie. Symbole to proste, biało-czarne rysunki liniowe. Gestom towarzyszą mowa, mimika twarzy, kontakt wzrokowy, postawa ciała i zachowanie przestrzenne.

Neurogry wspomagające komunikację niewerbalną

Kompetencje komunikacyjne wspomagają najnowsze cyfrowe technologie. Możemy tu wymienić niektóre neurogry.

 • Play attention (Węglowska 2016). Użytkownik niniejszej technologii wykonuje serię ćwiczeń podobnych do gier komputerowych, które są kontrolowane za pomocą umysłu. System Play Attention wykorzystuje opaskę na rękę z wbudowanymi czujnikami, które rejestrują stan koncentracji uwagi użytkownika oraz jego procesy poznawcze lub myślowe. Informacje te są przesyłane be...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy