Dołącz do czytelników
Brak wyników

Metody terapii

5 marca 2018

NR 12 (Marzec 2016)

Wokalistyczna metoda terapii w dyzartrii

888

Konsekwencją uszkodzenia móżdżku jest zespół móżdżkowy, którego charakterystyczne objawy mają m.in. postać dyzartrii. Ten specyficzny rodzaj zaburzeń upośledza pracę narządów mowy i wymaga terapii logopedycznej.

 

POLECAMY

Dyzartria jest definiowana jako zespół zaburzeń oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnych, powstałych na skutek uszkodzenia ośrodków lub dróg unerwiających aparat mowy (wszystkie narządy biorące udział w tworzeniu dźwięków mowy ludzkiej). Do najważniejszych narządów mowy zaliczamy: wargi, zęby, język, podniebienie miękkie i twarde, języczek, krtań i gardło.

Czynności móżdżku 

Do zadań móżdżku należą:

 • kontrola przebiegu funkcji ruchowych, 
 • integracja bodźców zmysłowych i czuciowych wyzwalających ruchy dowolne, regulująca napięcie mięśniowe,
 • optymalne i harmonijne współdziałanie poszczególnych grup mięśniowych. 

Móżdżek otrzymuje wstępny meldunek o każdym bodźcu ruchowym i konfrontuje na bieżąco z informacjami zwrotnymi o przebiegu ruchu.

Objawy zespołu móżdżkowego
Zespół móżdżkowy jest neurologicznym zespołem chorobowym, występującym przy uszkodzeniu móżdżku. Wykazuje charakterystyczne symptomy:

 • chwiejny chód, przewracanie się lub zataczanie, 
 • nieprawidłowe skoordynowanie ruchów,
 • drżenie zamiarowe, 
 • oczopląs, 
 • mowa skandowana. 

Podczas mówienia choremu brakuje płynności. Słowa są oddzielone sylabami z nieprawidłowo przyłożonym akcentem.

W dyzartrii móżdżkowej ataktycznej występują następujące objawy:

 • obniżone napięcie mięśniowe,
 • mowa skandowana – na skutek zaburzeń w koordynacji ruchów artykulacyjnych,
 • nierówne tempo mowy (najczęściej zwolnione),
 • duże zaburzenia równowagi i trudności w wykonywaniu ruchów celowych,
 • niemożność zwolnienia przyspieszonych ruchów artykulacyjnych i niemożność szybkiej zmiany położenia języka.

Ataksja (łac. ataxia; synonimy: bezład ruchowy, niezborność ruchów) jest to zaburzenie zgodności ruchów różnych grup mięśniowych, objawiające się dyskoordynacją i wadliwą kolejnością ruchów, zaburzeniem mowy, brakiem płynności wymowy oraz mową skandowaną.

 

Historia choroby pacjenta 

Michał miał 12 lat. W lipcu 2003 r. stwierdzono patologiczny refluks dwunastniczo-żołądkowy. W listopadzie tego samego roku w Uniwersyteckim Szpitalu Dzięcięcym w Białymstoku stwierdzono Tumor cerebri (guza mózgu) objawiającego się zaburzeniami równowagi i niepewnym chodem. Zdiagnozowano guza komory IV i robaka móżdżku o średnicy ok. 4 cm z wtórnym wodogłowiem trójkomorowym. W listopadzie na Oddziale Neurochirurgii Centrum Zdrowia Dziecka przeprowadzono subtotalne usunięcie guza oraz wdrożono chemioterapię – cztery i trzy kuracje. Ósma kuracja odbyła się w marcu 2005 r. Następnie przeprowadzono radioterapię z napromieniowaniem na mózg i rdzeń kręgowy. W badaniach kontrolnych nie zaobserwowano cech wznowy. 
Choroba objawiała się wymiotami, bólami głowy, zaburzeniami równowagi i zmianami zachowania. Neurologicznie stwierdzono cechy zespołu móżdżkowego oraz objawy wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego.

Terapia w poradni logopedycznej 

Zanim przystąpiono do określenia celów i metod terapii, przeprowadzono diagnozę pacjenta. W jej wyniku stwierdzono, że: 

 • rozumienie mowy zostało w pełni zachowane,
 • mowa opowieściowa i dialogowa była całkowicie zblokowana w sensie ruchowym; zaobserwowano ogromną trudność w rozpoczęciu wypowiedzi i kontynuacji ze względu na wysoki tonus mięśni oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych; mowa chłopca była skandowana, z akcentem rozłożonym na każdej sylabie; mimo zaburzonych elementów prozodycznych języka (melodii, akcentu i rytmu wypowiedzi) artykulacja umożliwiała zrozumienie wypowiedzi,
 • współruchy głowy polegały na delikatnym przekręcaniu jej w stronę lewą, pochylaniu do przodu i dyskretnym przymykaniu oczu; twarz nie miała mimiki,
 • głos był tworzony na siłę, party,
 • chłopiec miał oddech płytki i krótki; stwierdzono nieprawidłową koordynację wdechowo-wydechową, mówienie na przydechu oraz duże napięcie mięśni szyi,
 • pismo stwierdzono tylko w podpisie; litery miały kształt nieregularny, były „drżące”, duże, ale do odczytania,
 • pamięć werbalna została zachowana,
 • czytanie – podobnie jak mowa – wolne,
 • połykanie nie nastręczało pacjentowi problemów,
 • nie zaobserwowano szybkich ruchów naprzemiennych.

Opisany kompleks objawów pozwolił na zdiagnozowanie dyzartrii móżdżkowej ataktycznej.

Terapia logopedyczna

W terapii logopedycznej skoncentrowano się na ćwiczeniach oddechowych torem przeponowo-żebrowym w pozycji leżącej. Prowadzono również:

 • ćwiczenia oporowe mięśni przepony. Starano się prowadzić do wydłużania fazy wydechowej poprzez świadomą kontrolę napięcia mięśni wydechowych, 
 • ćwiczenia oddechowe odbywały się w pozycji stojącej oraz siedzącej,
 • doskonalono praksję oralną, kinezję i kinestezję języka,
 • zmniejszano też tonus mięśniowy warg i języka,
 • ważnymi elementami były także: relaksacja mięśni, masaż twarzy, gimnastyka w zakresie szyi i obręczy barkowej.

Ćwiczenia fonacyjne

Wśród ćwiczeń fonacyjnych zaproponowano relaksację mięśni krtani, odbarczanie krtani oraz przenoszenie głosu „na usta” i „na maskę”. Ćwiczenia prowadzono za pomocą głosek wargowych oraz samogłosek.
Ćwiczenie: układamy palec na wargach. Przeciągamy głoskę „mmmmm” w taki sposób, aby w jak największym stopniu odczuwać drgania z warg na palcu. Nastawienie i koncentracja pacjenta są bardzo ważne. 
Efekt po wielu ćwiczeniach: nastąpiła relaksacja mięśni fonacyjnych. Ich ruch podczas tworzenia głosu zaczął odbywać się w pozycji fizjologicznej. Udało się odbarczenie krtani...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy