Dołącz do czytelników
Brak wyników

Współpraca z...

20 września 2017

NR 5 (Styczeń 2015)

Sześciolatek przy tablicy - okiem wychowawcy

0 244

Nieleczone wady mowy utrwalają się, powodując często poważne konsekwencje rozwojowe. Według badań, problem z prawidłową wymową ma 41% trzylatków, 50% czterolatków, 75% pięciolatków i 78% sześciolatków. W przypadku dzieci starszych statystyki wyglądają nieco lepiej, a wszystko dzięki logopedom i wychowawcom, którzy decydują o konieczności rozpoczęcia terapii.

Szkoła to nie tylko miejsce, w którym uczeń realizuje obowiązek szkolny. Dzisiejsze placówki spełniają szereg funkcji. Nadrzędną jest, oczywiście, przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności, ale towarzyszą mu szeroko pojęte wychowanie, opieka, dbałość o rozwój lub diagnoza problemów zarówno dziecka, jak i jego środowiska.

Współczesny logopeda uczy nie tylko prawidłowej wymowy,
ale również właściwej komunikacji. Pracuje z pacjentem nad poprawnością fonetyczną i gramatyczną, logicznym budowaniem wypowiedzi i ogólną sprawnością komunikacyjną.

Trafiając do klasy pierwszej, uczeń boryka się z całym mnóstwem nowych zadań, wyzwań i obowiązków. Wchodzi w nowe środowisko, poznaje nową panią, zwiedza nową szkołę, siada w nowej ławce. Zazwyczaj uczniowie czekają na ten moment i łatwo wchodzą w rolę, jednak są dzieci, których strach można zauważyć od pierwszej chwili, gdy przekroczą próg NIEZNANEGO. Co zrobić, by im pomóc? To pytanie zadają sobie w szkole wszystkie osoby będące w najbliższym otoczeniu dziecka. Wiedzą o najważniejszym – każde dziecko to mały człowiek, mający swój świat i problemy, z którymi sam nie umie sobie poradzić. Troski ucznia z czasem przestaną być tajemnicą, ale tu potrzebne jest wnikliwe oko i dobre serce wychowawcy, który powinien zrobić wszystko, aby poznać dziecko i jego środowisko. Dlatego wychowawcy w pierwszym miesiącu nauki prowadzą rozmowy indywidualne z rodzicami tych uczniów, którzy ich zdaniem wymagają dodatkowych działań ze strony szkoły. Problemy mogą być przeróżne i wynikać z niedopatrzenia bądź zaburzeń lub mieć inne przyczyny. Aby je dobrze zdiagnozować, już w pierwszych dniach września cały sztab ludzi pracuje nad badaniem nowo przyjętych uczniów. Wychowawca jest wspierany przez logopedę i pedagoga, a w razie potrzeby również innych członków zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zaburzenia mowy

Najbardziej jawnym zaburzeniem, zauważanym w pierwszej kolejności, jest zaburzenie mowy. A przecież właśnie mowa jest jedną z ważniejszych form aktywności człowieka, zwłaszcza małego dziecka. Jest ona kluczem do wiedzy i ważnym czynnikiem kształtującym osobowość. Mowa jest naturalną potrzebą, atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych, daje możliwość precyzyjnego porozumiewania się, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie sądów i uczuć. Jej zaburzenia powodują poważne i długotrwałe konsekwencje poznawcze i społeczne. Istnieje przecież ścisła współzależność między mową a myśleniem. Z tym problemem nauczyciel  wychowawca zgłasza się do logopedy, wiedząc, że owe zaburzenia utrudnią dziecku osiągnięcie sukcesów w szkole.

Nawet uczniowie z wysokim ilorazem inteligencji nie są w stanie pokonać kłopotów w nauce czytania i pisania. Agramatyzmy, nieprawidłowa budowa zdań, uporczywe literowanie, kłopoty z łączeniem liter i głosek w wyrazy, z przejściem od głoskowania do czytania sylabami i wyrazami, opuszczanie, przestawianie lub dodawanie różnych głosek i sylab, zamienianie wyrazów o podobnym brzmieniu – to typowe problemy w czytaniu. Z pisaniem bywa nawet gorzej. Uczniowie mają kłopot z posługiwaniem się dwuznakami, spółgłoskami miękkimi, dźwięcznymi i bezdźwięcznymi, końcówkami fonetycznymi „-ą”, „-om” itp.

Współczesny logopeda uczy nie tylko prawidłowej wymowy, ale również właściwej komunikacji. Pracuje z pacjentem nad poprawnością fonetyczną i gramatyczną, logicznym budowaniem wypowiedzi i ogólną sprawnością komunikacyjną. Dlatego warto, by mały pacjent trafił do kogoś, kto rzeczywiście potrafi pomóc. Kłopoty w nauce nie są jednak, jak może się zdawać dorosłym, największym problemem. Każdy człowiek, zwłaszcza mały, potrzebuje akceptacji. A świat jest okrutny i nie lubi niedoskonałości. Wytyka je. Dziecko z nieleczoną wadą wymowy zaczyna przejawiać zaburzenia osobowości. Ma po...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy