Wspomaganie rozwoju mowy dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w sali Terapeutycznej z wykorzystaniem metody Integracji Sensorycznej

Współpraca z...

W przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną niezwykle ważne są kompleksowa diagnoza zaburzeń rozwojowych, a następnie opracowanie programu terapii oraz zaleceń dla rodziców. Najbardziej komfortowe rozwiązanie polega na objęciu dziecka opieką zespołu specjalistów w obrębie jednej placówki. Do zespołu terapeutycznego powinni należeć: fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej i inne osoby prowadzące zajęcia z dzieckiem. Wymiana doświadczeń i wzajemne wsparcie stanową o sukcesie terapeutycznym.

Zarówno dla rodziców, jak i dla specjalistów ważnym i wymiernym wskaźnikiem postępów w terapii jest gotowość do komunikacji i usprawnianie mowy czynnej, w zależności od indywidualnych możliwości dziecka. Dla zapewnienia kompleksowego charakteru terapii należy podkreślić wpływ przetwarzania sensorycznego na rozwój mowy. Proces ten jest niezwykle złożony i zależny od wielu czynników. Wpływa na prawidłowe kształtowanie i funkcjonowanie różnych obszarów rozwojowych. Jednym z nich jest umiejętność komunikowania się – zarówno werbalna, jak i pozawerbalna. Prawidłowy rozwój procesów SI warunkuje prawidłowy rozwój mowy. Aby przybliżyć związek między procesami przetwarzania sensorycznego a rozwojem mowy, warto przeanalizować poziomy rozwoju integracji sensorycznej (tabela).

POLECAMY

Prawidłowy przebieg procesów SI na danym poziomie rozwoju warunkuje rozwój kolejnych. Na każdym z nich może dojść do zaburzeń i nieprawidłowości, co wpłynie na rozwój poszczególnych umiejętności, w tym również mowy i komunikacji słowno-językowej.

Mowa czynna jest ostatecznym efektem prawidłowo działających i współpracujących ze sobą układów sensorycznych. Należy podkreślić istotny związek między wszystkimi systemami zmysłowymi i ich wpływ na poziom rozwoju mowy. Przede wszystkim układ przedsionkowy bardzo blisko współpracuje z układem słuchowym poprzez anatomiczne sąsiedztwo i unerwienie przez ten sam VIII nerw czaszkowy (Ayers 2016). Prawidłowe mówienie wymaga planowania motorycznego w obrębie aparatu artykulacyjnego. Aby rozwijała się mowa czynna, dziecko musi prawidłowo planować ruch w obrębie całego ciała. Umiejętność ta jest uwa...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI