Autor: Sylwia Żebrowska

Pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo- -Rewalidacyjnych nr 1 i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej EDUPOINT.
Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Wspomaganie rozwoju mowy dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w sali Terapeutycznej z wykorzystaniem metody Integracji Sensorycznej

W przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną niezwykle ważne są kompleksowa diagnoza zaburzeń rozwojowych, a następnie opracowanie programu terapii oraz zaleceń dla rodziców. Najbardziej komfortowe rozwiązanie polega na objęciu dziecka opieką zespołu specjalistów w obrębie jednej placówki. Do zespołu terapeutycznego powinni należeć: fizjoterapeuta, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej i inne osoby prowadzące zajęcia z dzieckiem. Wymiana doświadczeń i wzajemne wsparcie stanową o sukcesie terapeutycznym.

Czytaj więcej