Trudności w karmieniu wcześniaków i ich konsekwencje

Z praktyki logopedy

Dzieci urodzone w wyniku porodów przedwczesnych częściej niż dzieci urodzone o czasie prezentują objawy zaburzeń karmienia. Dotyczy to zarówno braku zainteresowania jedzeniem, odmawiania przyjmowania określonych grup pokarmów, jak i jedzenia wybiórczego, tj. ograniczonego do bardzo wąskiej grupy produktów i konsystencji.

Zaburzenia związane z żywieniem dzieci urodzonych przedwcześnie

Doustne podanie pokarmu noworodkowi urodzonemu przedwcześnie wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Brak takich kompetencji niesie za sobą ryzyko częstych spadków saturacji podczas karmienia, czego efektem mogą być: niedotlenienie, omdlenia i zaburzenia rytmu krążeniowo-oddechowego, krztuszenia i wymioty oraz aspiracje pokarmu do dróg oddechowych. W konsekwencji takich doświadczeń istnieje wysokie ryzyko wtórnych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego oraz zachłystowego zapalenia płuc, co u wcześniaków często wymaga stosowania agresywnego leczenia (w tym również respiratorów). Efektywność karmienia w przypadku osłabionych kompetencji dziecka w zakresie koordynacji ssania – połykania − oddychania oraz obniżonych możliwości zbudowania i utrzymania napięcia mięśniowego na czas karmienia jest bardzo niska. Przejście na całkowite karmienie doustne może powodować niedobór masy ciała, a przedłużanie takiej sytuacji może skutkować niedożywieniem ilościowym. 

POLECAMY

Reakcje dzieci prezentujących zaburzenia karmienia polegają głównie na odmawianiu jedzenia, spożywaniu zbyt małych ilości (zagrożenie niedożywieniem ilościowym) lub – w późniejszym okresie – na jedzeniu selektywnym, tj. ograniczonym do kilku produktów (w perspektywie niedożywienie jakościowe). 
Charakterystyka zaburzeń w przyjmowaniu pokarmów przez niemowlęta i małe dzieci pokazuje, że objawy pojawiają się przed 6. miesiącem życia, trwają przez co najmniej jeden miesiąc, nie pozwalają osiągnąć prawidłowej wagi ciała lub powodują jej spadek oraz mogą doprowadzić do nieprawidłowego rozwoju (za wyjątkiem medycznych i fizjologicznych cz...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI