Autor: Ewa Winnicka

dr n. społ.; Neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta wczesnej interwencji. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z diagnozą i terapią zaburzeń karmienia i połykania oraz w problemach logopedycznej opieki nad noworodkami urodzonymi przedwcześnie. Jest pracownikiem Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania w IP Centrum Zdrowia Dziecka. Wcześniej przez kilka lat pracowała w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. W 2014 r. odbyła staż w Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital of Chicago. Efekty swojej pracy prezentuje na krajowych i zagranicznych konferencjach poświęconych dysfagii oraz gastroenterologii dziecięcej

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Wykorzystanie elektrostymulacji powierzchniowej w terapii wad artykulacji

Elektrostymulacja powierzchniowa jest wykorzystywana w terapii zaburzeń głosu, połykania i rehabilitacji porażonych nerwów twarzowych. W artykule prezentujemy pomysł pracy terapeutycznej z wykorzystaniem aparatu do terapii zaburzeń połykania.

Czytaj więcej

Umiejętności osoby karmiącej dzieci urodzone przedwcześnie

W jaki sposób można zwiększyć umiejętności specjalistów w zakresie karmienia noworodka urodzonego przedwcześnie? Jak dokonać procesu zmian nawyków personelu medycznego oddziałów patologii noworodka?

Czytaj więcej

Logopeda na oddziale patologii noworodka

Zwiększenie możliwości ratowania życia noworodków powoduje, że wzrasta liczba dzieci, które przeżywają pomimo skrajnego wcześniactwa. Wymagają one specjalistycznej opieki, a jednym z ekspertów w zespole terapeutycznym jest logopeda.

Czytaj więcej

Elektrostymulacja w terapii połykania

Konwencjonalna terapia zaburzeń połykania ma wiele zalet, ale istnieją też ograniczenia do jej stosowania. Efekty terapii może w znaczący sposób zwiększyć wprowadzenie elektrostymulacji do poprawy reakcji połykania.

Czytaj więcej

Trudności w karmieniu wcześniaków i ich konsekwencje

Dzieci urodzone w wyniku porodów przedwczesnych częściej niż dzieci urodzone o czasie prezentują objawy zaburzeń karmienia. Dotyczy to zarówno braku zainteresowania jedzeniem, odmawiania przyjmowania określonych grup pokarmów, jak i jedzenia wybiórczego, tj. ograniczonego do bardzo wąskiej grupy produktów i konsystencji.

Czytaj więcej