Program terapii logopedycznej dyslalii rozszczepowej na podstawie studium przypadku

Z praktyki logopedy

Należy brać pod uwagę możliwości komunikacyjne dziecka, poziom rozwoju jego kompetencji komunikacyjnej, poziom sprawności językowej, ale też specyficzne warunki anatomiczne oraz możliwe konsekwencje wady rozszczepowej i opóźnień w rozwoju mowy w postaci trudności w kontaktach interpersonalnych, a także w nauce, szczególnie czytania i pisania.

Program terapii logopedycznej dla pacjenta z rozszczepem podniebienia musi być zgodny z metodologią ogólną terapii logopedycznej oraz standardem postępowania w przypadku mowy rozszczepowej (Jastrzębowska, Pelc-Pękała 2003, Pluta-Wojciechowska 2008, Banaszkiewicz 2016a, b).

POLECAMY

Osoba badana – diagnoza

Ola urodziła się z rozszczepem podniebienia, warga nie była rozszczepiona: Q35.4 – Rozszczep podniebienia twardego i miękkiego, obustronny. Ze względu na opóźniony rozwój psychoruchowy poddawana była regularnej fizjoterapii, dwa razy do roku brała udział w turnusach rehabilitacyjnych, gdzie korzystała z hipoterapii. Przyczyna tego opóźnienia nie została ustalona.

W pierwszym roku życia przeszła pierwszą operację zamknięcia podniebienia, nieudaną. Druga odbyła się, gdy miała 2 lata i 8 miesięcy. W wieku 5 lat i 1 miesiąca przeszła zabieg faryngofiksacji – chirurgicznego wytworzenia sztucznego połączenia między podniebieniem miękkim a tylną ścianą gardła (Encyklopedia Logopedii), na który została skierowana przez foniatrę. Podczas wizyty kontrolnej chirurg polecił intensywną terapię logopedyczną. W ten sposób w 2011 roku trafiła do mojego gabinetu – miała wówczas 5 lat i 3 miesiące. Wcześniej korzystała z zajęć logopedycznych w ośrodku wczesnej interwencji (1 x 3 miesiące) oraz w przedszkolu (1 x tyg., zajęcia w małych grupach po 30 minut).

Badanie rozumienia mowy biernej nie wykazało deficytów, ale podczas badania mowy czynnej zaobserwowałam, że dziewczynka nie znała słów, które już powinna mieć opanowane, np. nazywa przedmioty za pomocą ich nazwy kategorialnej (palma = drzewo, bocian = ptak). Niektóre wypowiedzi nie były zgodne z rzeczywistością. Zdania budowała raczej krótkie i niezbyt skomplikowane pod względem składniowym, z odmianą nie miała problemów. Z wywiadu dowiedziałam się, że rodzina Oli jest dwujęzyczna, choć najczęściej używany jest język polski, a drugi, ojczysty język rodziców jest obecny w życiu dzieci przede wszystkim w okre...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI