Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Anita Lorenc

dr hab. n. hum.; Fonetyk, surdologopeda. Adiunkt w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach specjalizacji odbyła kilka staży w zagranicznych i krajowych ośrodkach klinicznych, akademickich lub naukowo-badawczych: w Poliklince SUVAG w Zagrzebiu, w ZAS w Berlinie, na Wydziale Neofilologii UAM w Poznaniu oraz w IPPT PAN w Warszawie. Jest kierownikiem projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, poświęconego opisowi współczesnej wymowy polskiej z wykorzystaniem artykulografii elektromagnetycznej. Autorka dwóch monografii: Wymowa dzieci niesłyszących. Analiza audytywna i akustyczna (2008), Wymowa normatywna polskich samogłosek nosowych i spółgłoski bocznej (2016) oraz kilkudziesięciu artykułów. Członek Zarządu Głównego PTL oraz przewodnicząca Mazowieckiego Oddziału PTL. Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną, m.in. z wykorzystaniem metody werbo-tonalnej. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem KEN.

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz