Problemy w funkcjonowaniu dziecka siedmioletniego z niespecyficzną substytucją szeregu szumiącego głosek dentalizowanych – studium przypadku

Z praktyki logopedy

W artykule scharakteryzowano mowę dziecka siedmioletniego. Opisano również sposób funkcjonowania ucznia klasy pierwszej zastępującego głoski [š, ž, č, ǯ] przez głoskę [x]. Przedstawiono ponadto przebieg procesu terapeutycznego oraz konkretne pomoce logopedyczne, zweryfikowane wieloletnią praktyką zawodową.

Charakterystyka rozwoju mowy dziecka

Każdy człowiek, niezależnie od tego, ile ma lat, odczuwa naturalną konieczność dzielenia się swoimi odczuciami, potrzebami, a z czasem – przemyśleniami. Wraz z wiekiem następuje rozwój mowy i myślenia, a także potrzeby komunikacji. Mowa stanowi podstawę wzrostu intelektualnego (Kaczmarek 1988) i wpływa na rozwój procesów poznawczych oraz społecznych.
Dziecko siedmioletnie prawidłowo artykułuje wszystkie głoski (nie wykluczając z jego repertuaru dwunastu głosek dentalizowanych oraz głoski [r]). Wykorzystuje zdania złożone do przedstawiania sekwencji wydarzeń, np. przygody, która stała się jego udziałem, obejrzanego filmu czy przeczytanej bajki. Umie również wskazać zależności przyczynowo-skutkowe oraz przewidywać wydarzenia, które nastąpią w wyniku tej konkretnej aktywności. Pod względem językowym staje się dorosłym użytkownikiem języka; oczywiście zasób słownictwa jest odpowiednio skromniejszy (Kaczmarek 1988; Emiluta-Rozya 2006; Kamińska, Siebers 2012; Porayski-Pomsta 2015). Dziecko na tym etapie życia wyposażone jest w umiejętność swobodnego oraz w pełni zrozumiałego dla rodziny i dalszego otoczenia formułowania myśli, wypowiedzi, a także budowania adekwatnych do sytuacji logicznych zdań, pytań. Jego bogaty zasób słownictwa, umiejętność dekodowania czytanego przez lektora tekstu ma swoje odzwierciedlenie w prezentowanej mowie sytuacyjnej i opowieściowej (Demel 1974; 1987; Kaczmarek 1988; Sawa 1990; Sołtys-Chmielowicz 2016).

POLECAMY

Studium przypadku

Omawiane studium przypadku dotyczy funkcjonowania chłopca z niespecyficzną substytucją szeregu szumiącego głosek dentalizowanych.
Analizą objęto materiały badawcze przekazane przez rodziców dziecka oraz dane uzyskane z anamnezy i diagnozy logopedycznej.

Wywiad z rodzicami
Rodzice siedmiolatka (trzydziestodwuletnia matka i czterdziestoletni ojciec) zgłosili się do gabinetu logopedycznego, aby uzyskać efektywną pomoc w terapii dziecka. Ich zaniepokojenie wzbudzał fakt, że mowa Przemysława przez długi czas była nieczytelna dla osób spoza najbliższej rodziny. Obecnie, w opinii rodziców, dziecko zniekształca głoski szumiące, zastępując je przez [x].

Ciąża i poród
Dziecko urodzone z pierwszej i jedynej ciąży, przebiegającej bez zakłóceń, rozwi...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI