Autor: Małgorzata Kozłowska

dr; Surdologopeda, pedagog specjalny, adiunkt w Instytucie Pedagogiki, Zakła- dzie Podstaw Pedagogiki i Logopedii Uniwersytetu Zielonogórskiego, logo- peda z dwudziestopięcioletnim stażem w Zespole Edukacyjnym nr 4 w Zielo- nej Górze oraz Centrum Medycznym Aldemed. Autorka i współautorka opracowań naukowych z zakresu logopedii. Zainteresowania naukowe dotyczą surdologopedii, logopedii, oligofrenopedagogiki, ze szczególnym uwzględnieniem opóźnionego rozwoju mowy czynnej, problemów arty- kulacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym i ich środo- wiskowo-rodzinnych uwarunkowań, a także profilaktyki logopedycznej.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Problemy w funkcjonowaniu dziecka siedmioletniego z niespecyficzną substytucją szeregu szumiącego głosek dentalizowanych – studium przypadku

W artykule scharakteryzowano mowę dziecka siedmioletniego. Opisano również sposób funkcjonowania ucznia klasy pierwszej zastępującego głoski [š, ž, č, ǯ] przez głoskę [x]. Przedstawiono ponadto przebieg procesu terapeutycznego oraz konkretne pomoce logopedyczne, zweryfikowane wieloletnią praktyką zawodową.

Czytaj więcej