Dołącz do czytelników
Brak wyników

Od bezpłatnych diagnoz logopedycznych do Europejskiego Dnia Logopedy

Artykuły z czasopisma | 23 września 2017 | NR 7
0 800

Ogólnopolskie akcje Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych wpisały się już na stałe w kanon akcji organizowanych raz w roku przez Polski Związek Logopedów na terenie całej Polski. Inicjatorem tego przedsięwzięcia w 1995 r. był Jerzy Rządzki z Fundacji Na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Mowy w Zielonej Górze. Celem jest przede wszystkim ułatwienie osobom z zaburzeniami mowy dostępu do profesjonalnej diagnozy, rozpowszechnianie wiedzy logopedycznej oraz stworzenie warunków do szybkiej i rzetelnej konsultacji, informacji i diagnozy oraz pomoc osobom zainteresowanym w rozwiązywaniu problemów z komunikacją słowną.

Europejski Dzień Logopedy

CPLOL (Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes / Logopedes de l'Union Européenne) powstał 6 marca 1988 roku w Paryżu, a jego pełna nazwa brzmi Komitet Łącznikowy Logopedów Unii Europejskiej. W związku z upamiętnieniem tego wydarzenia 6 marca został datą celebrowania Europejskiego Dnia Logopedy (EDL) w Europie. Obecnie CPLOL skupia 80 tyś. logopedów z 32 krajów. W 2004 roku CPLOL zainicjował Europejski Dzień Logopedy, aby podnieść rangę zawodu terapeutów mowy w całej Europie. Celem jest wzrost aktywności organizacji logopedycznych oraz zaangażowanie w EDL logopedów, terapeutów mowy, ortofonistów w całej Europie.

Starając się o przyjęcie w struktury tej międzynarodowej organizacji w 2008 r. strona Polska zaprezentowała w Europejskim Parlamencie w Strasburgu różne formy aktywności logopedycznych. Działania te zostały wtedy zauważone i docenione Wyróżniono m.in. działania neurologopedek z Olsztyna L.Kotlińskiej-Szulc, E. Konczanin-Dołkowskiej i J.Grabowskiej-Okraski związane z wczesną interwencją logopedyczną oraz aktywność Anny Marlęgi, która założyła Stowarzyszenie Con Cresco niosące pomoc pacjentom po udarach mózgu. Już wtedy podjęliśmy decyzję, że będziemy corocznie organizować Europejski Dzień Logopedy i równocześnie prowadzić Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych (DBDL). Od roku 2008 Akcja DBDL zaczęła się przekształcać w EDL i tak kolejne lata przebiegały już według wytycznych CPLOL-u. Rozpoczęliśmy organizowanie konsultacji online dzięki, którym specjaliści byli dostępni dla potrzebujących pacjentów. Rok 2015 dotyczy nabytych zaburzeń neurologicznych, które utrudniają człowiekowi komunikację: wszystkie choroby neurodegeneracyjne w tym choroba Alzheimera, Parkinsona, choroby onkologopedyczne związane z laryngologią i neurologiczne związane udarami mózgu, wypadki komunikacjne w wyniku, których zostaje uszkodzony CUN. Celebrowanie EDL odbywało się w Łodzi podczas XII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „OTORYNOLARYNGOLOGIA ŁÓDŹ 2015", współorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Audiologiczne i Foniatryczne oraz Polski Związek Logopedów.

POLECAMY

Działania nasze pokazują społeczeństwu, iż logopedia jest nauką interdyscyplinarną o szerokim zakresie świadczonych usług. Do przekazu informacji wykorzystujemy Internet oraz media społecznościowe takie, jak Facebook, Twitter oraz YouTube.

Głównym celem działalności fundacji jest wzrost aktywności organizacji logopedycznych oraz zaangażowanie w EDL logopedów, terapeutów mowy, ortofonistów w całej Europie.

Do kogo skierowany jest EDL?

  • do pacjentów i klientów, EDL oferuje informacje na temat języka, zaburzeń komunikacyjnych oraz sposobów ich leczenia,
  • do lekarzy, nauczycieli oraz innych profesjonalistów, formy aktywności zachęcają do wzajemnej wymiany doświadczeń,
  • do polityków, dziennikarzy i reporterów, formy aktywności w ramach EDL, of...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy