Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wywiad miesiąca

5 października 2017

NR 16 (Listopad 2016)

Ocalić słuch rozmowa z dr Joanną Kasperuk

0 1173

Słuch jest jednym z najważniejszych zmysłów, jakim natura obdarowała człowieka. Język i mowa dźwiękowa, które są środkiem i narzędziem komunikacji, rozwijają się przede wszystkim na bazie prawidłowo funkcjonującego narządu słuchu. Tylko człowiek, który utracił słuch, zaczyna dostrzegać jego znaczenie w swoim życiu.

Czym zajmuje się surdologopedia?

POLECAMY

Surdologopedia zajmuje się kształtowaniem mowy u osób głuchych, co jest zgodne z etymologią wyrazów składających się na ten termin: surdus (łac. głuchy), logos (gr. słowo) i paideia (gr. wychowanie).

Głównym celem surdologopedii jest kształtowanie i terapia mowy osób z wadą słuchu zgodnie z ogólnymi zasadami logopedii: systematyczności, stopniowania trudności, utrwalania, indywidualizacji, aktywnego i świadomego udziału pacjenta w terapii logopedycznej.

Przedmiotem badań surdologopedii jako specjalizacji zawodowej logopedów jest mowa osób z uszkodzonym narządem słuchu, czyli teoria i praktyka dotycząca komunikacji stanowiącej integralny element całościowego procesu rehabilitacji osób niesłyszących.

Czy poza badaniami przesiewowymi niemowląt prowadzi się w Polsce badania słuchu dzieci i młodzieży?

Szacuje się, że na różnego rodzaju zaburzenia słuchu cierpi ponad dwa miliardy ludzi na świecie. Prawidłowe funkcjonowanie narządu słuchu stanowi podstawę komunikowania się i rozwoju naszego społeczeństwa, dlatego też ogromną rolę odgrywa wczesna diagnostyka, realizowana przez badania przesiewowe całych populacji. Pozwala ona na wykrycie nieprawidłowości w funkcjonowaniu narządu słuchu. Umożliwia to wdrożenie odpowiedniej terapii.

Szczególną grupą, którą należy objąć opieką, są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zaburzenia funkcjonowania narządu słuchu w tej grupie wiekowej są jedną z głównych przyczyn opóźnień w rozwoju, trudności w nauce i nabywaniu umiejętności językowych i komunikacyjnych. Badania wśród dzieci rozpoczynających naukę szkolną prowadzone są od wielu lat na szeroką skalę. Badania przeprowadzone przez naukowców Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu we współpracy z polskimi i zagranicznymi jednostkami naukowymi wykazały, że co piąte dziecko ma problemy ze słuchem. Z uwagi na tak dużą skalę problemu u dzieci w wieku przedszkolnym należy podejmować działania, które pozwolą wcześnie wykryć dysfunkcje oraz wdrożyć odpowiednie leczenie. Pozwoli to na złagodzeni...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Forum Logopedy"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy